Navigácia

Právne informácie

O škole

Poslanie cirkevnej školy

„Škola vzdeláva, aby vychovávala, čiže aby človeka budovala zvnútra a oslobodzovala ho od vnútorných napätí, ktoré by mu mohli zabrániť, aby žil naplno ako človek.“

„Úlohy katolíckej školy spočívajú vo vytvorení harmonickej syntézy medzi kultúrou a vierou, ako aj medzi vierou a životom, teda syntézy, ktorá vzniká, ak sa vo svetle evanjeliového posolstva vzájomne dopĺňajú rôzne poznatky z rozličných oblastí ľudského poznania a ak sa zároveň rozvíjajú čnosti, ktoré charakterizujú kresťana.“

(KATOLÍCKA ŠKOLA. Kongregácia pre katolícku výchovu, Rím 1977)

x x x

Modlitba za školy

PANE,
TY SI POVEDAL, ŽE KTO ŤA VYZNÁ PRED ĽUĎMI,
TOHO AJ TY VYZNÁŠ PRED NEBESKÝM OTCOM.
PROSÍME ŤA
O POŽEHNANIE PRE ŽIAKOV A UČITEĽOV NAŠEJ ŠKOLY.
UROB NÁS SVETLOM,
KTORÉ BUDE MEDZI NIMI SVEDČIŤ
O TVOJEJ DOBROTE A LÁSKE.
AMEN.
 
x x x
 

Modlitba k svätému Františkovi Assiskému

Bože, otec chudobných,
svätému Františkovi si dal milosť,
že sa chudobou a pokorou stal podobným Kristovi,
daj, aby sme aj my podľa jeho príkladu
nasledovali tvojho Syna -
a v láske a radosti sa zjednocovali s tebou.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna ...
 

x x x

 
  • Etický kódex kresťanského pedagóga: [DOC, 127 kB - PDF, 311 kB]
  • Ďalšie súviasiace dokumenty nájdete aj na stránke DŠÚ (u zriaďovateľa)
 

x x x

 

Modlitba Sv.Tomáša Akvinského pred štúdiom

Stvoriteľu, ktorého meno nemôžeme ani vysloviť,
Ty, ktorý si z pokladov svojej
múdrosti všetko vymedzil
a podľa obdivuhodného poriadku
dokonalo usporiadal všetky časti vesmíru,
Ty, hovorím, ktorého nazývajú
Zdrojom svetla a poznania a Prapočiatkom všetkého,
pošli do temnôt môjho ducha žiaru svojho jasu
a zbav ma tieňov, s ktorými som sa narodil,
totiž hriechu a nevedomosti.
Ty, ktorý rozväzuješ jazyky nemluvniat, rozviaž i môj jazyk,
vlej do mojich perí požehnanie svojej milosti
a daj mi bystrosť v úsudku, schopnosť všetko si zapamätať,
jednoducho a ľahko sa všetkému nauciť, vedieť všetko vyložiť
a druhým to tlmočiť.
Usmerni moje myšlienky hneď na počiatku,
veď môj ďalší myšlienkový postup
a pomôž mi utvárať správne závery:
Ty si pravý Boh i človek,
ktorý žije a kraľuje na veky vekov.
Nech sa tak stane!

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná zdravotnícka škola sv. Františka z Assisi
    Horná 137, 022 01 Čadca
  • (+421) 041/433 51 22 - sekretariát, 041/431 25 15
    Fax: +421 (0)41/431 25 16

Fotogaléria