Navigácia

Právne informácie

Sme laureátmi Ceny Antona Neuwirtha

SZŠ sv. Františka z Assisi a Stredná odborná škola pedagogická sv. Márie Goretti sa stali laureátmi Ceny Antona Neuwirtha.

 

Počet návštev: 4138700

Kríž uprostred križovatky - pri jazde autom sa nedá pri ňom zastaviť. Kríž je zasadený aj v srdci človeka - ale pamätaj, Tvoj život nie je cesta autom...

TRIEDIME ELEKTROODPAD

Naša škola je zapojená do projektu Recyklohry.

Triedime:

 • tonery,

 • batérie
 • a staré nefunkčné elektrozariadenia
 

(bližšie informácie u p. učiteľky Mgr. Kordekovej).

Sme súčasťou najväčšieho environmentálneho projektu na Slovensku, ktorý má záštitu Ministerstva životného prostredia SR. Patríme ku školám, ktoré vedia, aké je dôležité triediť nielen plast a papier, ale aj elektroodpad a batérie.

Oznam

Na základe Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) s účinnosťou od 12. októbra 2020 do odvolania sa prerušuje školské vyučovanie v stredných školách. Vyučovanie bude pokračovať dištančnou formou. Prosím všetkých, aby sledovali Edupage, stránku školy. V prípade potreby volajte na tel. číslo  0911 335 122 – sekretariát školy. 
                                                                                                                                               PhDr. Renáta Kasmanová, riaditeľka školy

Novinky

 • Dňa 5. októbra 2020 dievčatá zo školského internátu navštívili seniorov vo Viacúčelovom zariadení na Kukučínovej ulici v Čadci pri príležitosti Dňa matiek. Kvôli protiepidemickým opateniam sme si tento sviatok pripomenuli v tento čas. Veď matkám patrí vďaka celý rok. Na úvod programu sa prítomným mamičkám, babičkám prihovorila sestra Bernadetta – vedúca ŠI a vyjadrila im svoj obdiv. Po ňom nasledovalo pásmo piesní a básní, ktoré vystihovali, aké sú naše mamičky a babičky úžasné. Dievčatá vrúcne predniesli a zaspievali prítomným mamičkám a babičkám, aby sviatok matiek vydržal v ich mysliach a srdciach nielen v tento deň, ale aj po celý rok. Záver programu všetkých rozveselil. Dievčatá zaspievali ľudové piesne a zatancovali, čo vyčarilo úsmev na tvári a objavili sa aj slzy v očiach. Po krásnom kultúrnom programe sme obdarovali našich drahých perníkovým srdiečkom a sladkosťou. Bolo to krásne a požehnané stretnutie s najdrahšími seniormi. Do nastávajúcich dní prajeme všetkým pevné zdravie, Božie požehnanie, radosť zo života a porozumenie. Nech vás LÁSKA sprevádza na každom kroku.
  Eva Durajová

 • Teraz, keď študujete z domu, ponúka ISIC nové možnosti jeho využitia. Viac informácií nájdete tu - ISIC.

 • Najnovšie vydanie časopisu KAM PO STREDNEJ ŠKOLE s aktualitami pre končiacich stredoškolákov.

Preškolenie zdravotníckych asistentov

Viď príloha (použiť môžete ktorýkoľvek formát súboru):

Novinky

Kontakt

 • Stredná zdravotnícka škola sv. Františka z Assisi
  Horná 137, 022 01 Čadca
 • (+421) 041/433 51 22 - sekretariát,

Fotogaléria