Navigácia

Právne informácie
Počet návštev: 2373882

Sobota 15. 12. 2018

TRIEDIME ELEKTROODPAD

Naša škola je zapojená do projektu Recyklohry.

Triedime:

 • tonery,

 • batérie
 • a staré nefunkčné elektrozariadenia
 

(bližšie informácie u p. učiteľky Mgr. Kordekovej).

Sme súčasťou najväčšieho environmentálneho projektu na Slovensku, ktorý má záštitu Ministerstva životného prostredia SR. Patríme ku školám, ktoré vedia, aké je dôležité triediť nielen plast a papier, ale aj elektroodpad a batérie.

Novinky

 • 13. 12. 2018

  V týchto dňoch na našej škole prebieha aktivita obdarovania núdznych a týraných žien s deťmi, ktoré sa vplyvom životných udalostí dostali do ťažkej životnej situácie.

  Táto zbierka sa koná pre Áno pre život, n.o. v Rajeckých Tepliciach, ktorá okrem azylového domu Gianny B. Molla disponuje poradenským i komunitným centrom a linkou pomoci.

  Ďakujem všetkým študentom, ktorí sa rozhodli urobiť „Vianoce“ a radosť tým, ktorí to potrebujú. Nech Vám to dobrotivý Pán hojne odplatí.

  Pytelová

 • Nemocnica je špecializovaným zdravotníckym zariadením poskytujúcim starostlivosť o popálených pacientov všetkých vekových kategórií z celých Čiech. Súčasťou nemocnice je i Klinika plastickej chirurgie vykonávajúca spektrum operácií v celom rozsahu odboru – od liečby vrodených vývojových vád, akútnych úrazov ruky i tváre, zložitých mikrochirurgických rekonštrukcií. 25 študentiek IV.ZA sa v dňoch 6. – 7. decembra zoznámili s prácou zdravotníkov oboch centier i Neurologickej kliniky. Popri odbornej exkurzii sa nechali vtiahnuť do vianočnej atmosféry trhov na Václavskom i Staromestskom námestí.

 • Dňa 3. 12. 2018 sa študenti SZŠ a SOŠP už po jedenásty krát vydali na cesty „Adventného putovania“, tak ako tento malý milý projekt pred pár rokmi pomenovali. Študenti si každý rok vyberú jedno z miest okolitých krajín, ktoré by v čase radostného očakávania narodenia Spasiteľa chceli navštíviť. Navštívili sme už Krakow, Wadowice, Budapešť a niekoľkokrát Viedeň, ktorá si svoje prvenstvo stále drží. Možno preto, že je súčasťou našej histórie, ale aj našej európskej súčasnosti.

 • Múzeum ošetrovateľstva je jediné svojho druhu v Čechách a na Slovensku. Je výsledkom zanietenosti konkrétnych ľudí a vyjadrením vďačnosti všetkým zdravotným sestrám a ošetrovateľkám, ktoré pre svoje povolanie mnoho obetovali. Aj preto ho 26. novembra navštívili študentky I.ZA. Expozícia priniesla ucelený pohľad na vývoj ošetrovateľskej praxe ruka v ruke s rozvojom medicínskej techniky. Informácie iného druhu poskytlo Múzeum patológie. Študentky si mohli pozrieť preparáty patologicky zmenených orgánov konzervované formaldehydom v sklenených nádobách. Informácie spolu s vizuálnym zážitkom im umožnil lepšie pochopiť príčiny i dôsledky ochorení.

 • Vedu a pokrok nezastavíme ani v starostlivosti o naše ústne zdravie. Pani Mgr. Marta Brachová z firmy Philips oboznámila budúce zubné asistentky z II.ZAU a III.ZUA so sonickou elektrickou zubnou kefkou. Okrem teoretických vedomosti si žiaci odniesli aj správnu techniku čistenia zubov sonickou kefkou na základe samotného vyskúšania čistenia zubov touto kefkou s profesionálnou inštruktážou. Získané vedomosti žiaci naďalej využijú pri svojom štúdiu a vo svojej budúcej práci zubného asistenta.

Preškolenie zdravotníckych asistentov

Viď príloha (použiť môžete ktorýkoľvek formát súboru):

Novinky

Kontakt

 • Stredná zdravotnícka škola sv. Františka z Assisi
  Horná 137, 022 01 Čadca
 • (+421) 041/433 51 22 - sekretariát, 041/431 25 15
  Fax: +421 (0)41/431 25 16

Fotogaléria