Navigácia

Právne informácie

O škole

Maturitné skúšky

Harmonogramy za jednotlivé predmety:

Súvisiace informácie postupne získate aj v sekcii (podstránke) "Maturita" - pozri ľavá časť stránky (hl. menu).

Tieto informácie sa taktiež priebežne zverejňujú v budove školy na nástenke (pri schodoch) a každý maturant dostane napr. od triednej / triedneho vyrozumenie resp. vytlačený oznam o svojich termínoch.

x x x

Užitočné stránky:

(prehľadný zoznam vš. maturitných testov, tém a nahrávok z minulých rokov + aktuálne informácie).

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná zdravotnícka škola sv. Františka z Assisi
    Horná 137, 022 01 Čadca
  • (+421) 041/433 51 22 - sekretariát, 041/431 25 15
    Fax: +421 (0)41/431 25 16

Fotogaléria