Navigácia

Právne informácie

O škole

Kritéria pre prijímanie žiakov

Nájdete tu informácie súvisiace s prijímacím konaním, t. j. niektoré prihlášky a kritéria pre prijímanie žiakov do 1. ročníka (z kt. vyplýva, aké št. odbory chceme v nasledujúcom šk. roku otvoriť) a následne i výsledky skúšok (okrem textu nižšie si môžete prečítať ďalšie informácie na podstránke "Št. odbory" alebo na letáčiku pre rodičov, žiakov a výchovných poradcov [PDF - 350,85 KB]).
 
  • TERMÍN podania PRIHLÁŠOK [ PDF - 257,41 KB | RTF - 102,17 KB ] NA VEČERNÉ ŠTÚDIUM (t.j. pre št. odbory ZAV a uč. odbor SAN): do 31. 5.
 

(k prihláške potvrdenej od lekára priložiť doklad o Prípadné informácie radi poskytneme na sekretariáte školy - pozri aj "KONTAKT".

  

 

KRITÉRIA PRE PRIJÍMANIE ŽIAKOV DO 1. ROČNÍKA:   [kriteria_ZA_2018-19.pdf - 286,18 KB, Kriteria_ZUA_2018-19_(1).pdf - 433,44 KB,   Kriteria_ZAV_2018-19.pdf, Kriteria_SAN_2018-19.pdf] - plánujeme otvoriť:

 

 

  • 5356 N ZDRAVOTNÍCKY ASISTENT - večerné 2-ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium absolventov strednej školy s maturitou [Kriteria_ZAV_2018-19.pdf]
  • 5371 H SANITÁR - 1-ročné večerné štúdium absolventov SŠ s minimálne stredným odborným vzdelaním [Kriteria_SAN_2018-19.pdf]
 
 
 

Novinky

Kontakt

  • Stredná zdravotnícka škola sv. Františka z Assisi
    Horná 137, 022 01 Čadca
  • (+421) 041/433 51 22 - sekretariát, 041/431 25 15
    Fax: +421 (0)41/431 25 16

Fotogaléria