Navigácia

Právne informácie

O škole

Učebné plány

Učebné plány pre jednotlivé študijné odbory:

  • ZA (5356 M): zdravotnícky asistent [PDF - 269,70 KB], 4-ročné denné štúdium pre absolventov ZŠ
  • ZAV (5356 N): zdravotnícky asistent [PDF - 167,25 KB], 2-ročné večerné štúdium...
  • SAN (5371 H): sanitár [PDF - 144,24 KB], 1-ročné externé večerné štúdium...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná zdravotnícka škola sv. Františka z Assisi
    Horná 137, 022 01 Čadca
  • (+421) 041/433 51 22 - sekretariát, 041/431 25 15
    Fax: +421 (0)41/431 25 16

Fotogaléria