Navigácia

Právne informácie

O škole

Rada školy

Zloženie rady školy (11 členov):

 • Za pedagogických zamestnancov:
 1. PhDr. Mária Kuljovská - predseda RŠ
 2. Mgr. Juliana Belková
 
 • Za nepedagogických zamestnancov:
 1. p. Marta Brázdová - zapisovateľka RŠ
 
 • Za rodičov žiakov školy:
 1. p. Katarína Skaličanová
 2. p. Emília Cádrová - podpredseda RŠ
 3. p. Melánia Jurinová
 
 • Za žiakov školy:
 1. sl. Jana Grochalová
 
 • Za zriaďovateľa školy - delegovaní zástupcovia:
 1. Ing. Marta Voleková
 2. Vdp. Mgr. Igor Čuntala
 3. MUDr. Mgr. Margita Heglasová
 4. Mgr. Ing. Oľga Kravcová
 

 Postupne po schválení zverejňujeme (súvisiace dokumenty sú prístupné v sídle rady školy):

 • Štatút rady školy [PDF - 592,77 KB],
 • plán zasadnutí [PDF - 359,71 KB]: súčasný resp. pre nasledujúce obdobie,
 • aktuálne pozvánky na zasadnutia RŠ (s programom stretnutia, prílohy sú zasielané elektronicky)

a pod. ...

 

Sledujte aj KALENDÁR na hlavnej stránke, v časti AKTUALITY (horné menu) alebo "TU", ...

(návrhy a pripomienky môžete zatiaľ zasielať na adresu školy - vopred ďakujem(e) za vaše postrehy)

 

Novinky

Kontakt

 • Stredná zdravotnícka škola sv. Františka z Assisi
  Horná 137, 022 01 Čadca
 • (+421) 041/433 51 22 - sekretariát, 041/431 25 15
  Fax: +421 (0)41/431 25 16

Fotogaléria