Navigácia

Právne informácie

O škole

Záverečné správy

Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy a šk. zariadenia (záverečné správy) za jednotlivé šk. roky (sú k nahliadnutiu aj na sekretariáte školy):

 • 2017/2018 [ PDF / 504/06 KB ]
 • 2015/2016  [ PDF / 628,42 KB ]
 • 2014/2015  [ PDF / 000,00 KB ]
 • 2013/2014  [ PDF / 314,52 KB ]
 • 2012/2013  [ PDF / 293,30 KB ]
 • 2011/2012  [ PDF / 278,39 KB ]
 • 2010/2011  [ PDF / 00,00 KB ]
 • 2009/2010  [ PDF / 00,00 KB ]
 • 2008/2009  [ PDF / 00,00 KB ]
 • 2007/2008  [ PDF / 00,00 KB ]
 • 2006/2007  [ PDF / 78,12 KB ]
 • 2005/2006  [ PDF / 76,83 KB ]

 

Novinky

Kontakt

 • Stredná zdravotnícka škola sv. Františka z Assisi
  Horná 137, 022 01 Čadca
 • (+421) 041/433 51 22 - sekretariát, 041/431 25 15
  Fax: +421 (0)41/431 25 16

Fotogaléria