Navigácia

Právne informácie

O škole

História školy

Stredná zdravotnícka škola sv. Františka z Assisi vznikla v roku 1992 (o jeden šk. rok neskôr než PaSA sv. Márie Goretti, s ktorou zdieľa spoločné priestory) podobne ako väčšina novodobých cirkevných škôl t. j. až po zmene celospoločenských pomerov, ktoré sa udiali v novembri 1989. Z jej zatiaľ krátkej (avšak na udalosti bohatej) histórie vyberáme:
 
  • podnet na vznik dal okresný lekár MUDr. Jozef Valko. Biskupský úrad v Nitre sa s návrhom stotožnil a po súhlase Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky vydal dňa 27. mája 1992 zriaďovaciu listinu pre túto novú školu. Vtedajšia (ešte) Dievčenská odborná škola Matky Terezy v Čadci (dnes s názvom Pedagogická a sociálna akadémia sv. Márie Goretti – pozri vyššie) prijala pod svoju strechu aj túto novú - zdravotnícku školu.
 
  • Prvá riaditeľka už spomínanej Dievčenskej odbornej školy Matky Terezy v Čadci Mgr. Sr. Maristella (Slávka) Klimová z Kongregácie dcér sv. Františka z Assisi pozvala ďalšiu svoju kolegyňu zo Žiliny – p. Moniku Lichnerovú, aby na tejto škole vyučovala. Po roku predložila požiadavku, aby ju vymenovali za zástupkyňu riaditeľa školy. Po jej odchode v roku 1998 sa stala riaditeľkou ona a do roku 2001 viedla obe školy so svojimi zástupcami p. Máriou Jantákovou, Ing. Miroslavom Čmelíkom (bol zástupca pre PaSA sv. Márie Goretti) a Ing. Pavlom Vlčkom (ekonomický zástupca).
 
  • Vzdelávanie sa začalo v študijnom odbore sanitár, neskôr všeobecná sestra (existovala aj 3-ročná denná nadstavbová forma) a zdravotnícky asistent. Informácie o súčasných študijných odboroch sú spracované v časti "Študijné odbory" resp. "Kritéria na prijímanie žiakov".

 

Hneď na začiatku boli obe školy zasvätené Božskému Srdcu Ježišovmu  (pozri aj Uctievanie Božského Srdca resp. Prisľúbenia Božského Srdca)  a Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Ich symboly sú umiestnené v školskej kaplnke.


Prezentácia [wmv, PPS - 27,1 MB, PDF - 7,58 MB] z príležitosti 20. výročia založenia oboch škôl (1991/1992 - 2011/2012).

Novinky

Kontakt

  • Stredná zdravotnícka škola sv. Františka z Assisi
    Horná 137, 022 01 Čadca
  • (+421) 041/433 51 22 - sekretariát, 041/431 25 15
    Fax: +421 (0)41/431 25 16

Fotogaléria