Navigácia

Právne informácie

O škole

Dokumenty na stiahnutie

Ostatné tlačivá postupne pripravujeme a aktualizujeme - vráťte sa sem aj neskôr, ďakujeme za porozumenie...


ŠTÚDIUM:

  • PRIHLÁŠKY [ PDF - 257,41 KB | RTF - 102,17 KB ] NA VEČERNÉ ŠTÚDIUM (t. j. pre št. odbory ZAV a uč. odbor SAN): do 31. 5.
 (k prihláške potvrdenej od lekára priložiť doklad o ukončenom vzdelaní).
 

2 PERCENTÁ Z DANÍ:


Pedagogicko-organizačné pokyny (POP):

(pozri aj https://www.minedu.sk/data/att/11847.pdf)

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná zdravotnícka škola sv. Františka z Assisi
    Horná 137, 022 01 Čadca
  • (+421) 041/433 51 22 - sekretariát, 041/431 25 15
    Fax: +421 (0)41/431 25 16

Fotogaléria