Navigácia

Právne informácie

Zoznamy žiakov

Názov
  1. ročník   I.SANI.ZAI.ZAVI.ZUA
  2. ročník   II.ZAII.ZAVII.ZUA
  3. ročník   III.ZA
  4. ročník   IV.ZA
  Zoznam všetkých žiakov

© aScAgenda 2018.0.1112 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 22.06.2018

Novinky

Kontakt

  • Stredná zdravotnícka škola sv. Františka z Assisi
    Horná 137, 022 01 Čadca
  • (+421) 041/433 51 22 - sekretariát, 041/431 25 15
    Fax: +421 (0)41/431 25 16

Fotogaléria