Navigácia

Právne informácie

Zoznam tried

Názov
I.ZA Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Juliana Belková
Učebňa I.ZA - č.317
I.ZAV Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Marta Liptáková
I.ZUA Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Pavlína Fongusová
Učebňa I.ZUA - č. 117
II.ZA Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Miroslava Ligocká
Učebňa II. ZA/Učebňa ošetrovateľstva 2 - č.304
II.ZAV Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Alena Cudráková
II.ZUA Rozvrh
Triedny učiteľ PhDr. Ivana Šadibolová
Učebňa II.ZUA, Učebňa prvej pomoci a somatológie č.306
III.ZA Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Mária Pohančeníková
Učebňa III.ZA č. 116
Foto Foto Foto Foto
III.ZUA Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Marianna Koperová
Učebňa III.ZUA č. 305
IV.ZA Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Monika Jánošíková
Učebňa IV.ZA č.116

© aScAgenda 2019.0.1141 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 20.11.2018

Novinky

Kontakt

  • Stredná zdravotnícka škola sv. Františka z Assisi
    Horná 137, 022 01 Čadca
  • (+421) 041/433 51 22 - sekretariát, 041/431 25 15
    Fax: +421 (0)41/431 25 16

Fotogaléria