Navigácia

Právne informácie

Zoznam učební a kabinetov

Názov Skratka
  II.ZUA
  I.UVA - č.121 I.UVA Rozvrh
  I.UVB - č. 118 I.UVB
  I.VS - č. 217 I.VS
  I.ZA - č.317 I.ZA I.ZA
  I.ZUA - č. 117 I.ZUA I.ZUA
  I.ZUA - č.117 I.ZUA Rozvrh
  II. ZA/Učebňa ošetrovateľstva 2 - č.304 II.ZA/OSC 2 II.ZA
  II.UVA - č. 316 II.UVA
  II.UVB - č. 318 II.UVB
  II.ZA - č. 222 II.ZA
  II.ZUA, Učebňa prvej pomoci a somatológie č.306 II.ZUA,SOM II.ZUA
  III.UVA - č. 316 III.UVA Rozvrh
  III.UVB - č. 318 III.UVB
  III.VS - č. 222 III.VS
  III.ZA č. 116 III.ZA III.ZA
  III.ZUA č. 305 III.ZUA III.ZUA
  IV.UVA - č.230 IV.UVA Rozvrh
  IV.UVB - č. 227 IV.UVB
  IV.VS - č. 216 IV.VS
  IV.ZA č.116 IV.ZA IV.ZA
  Telocvičňa 1 TEL 1 Rozvrh
  Telocvičňa 2 TEL 2 Rozvrh
  Učebňa AZD a INF č. 303 INF 1 Rozvrh
  Učebňa dramatickej výchovy DRV Rozvrh
  Učebňa jazykov 1 - č.319 JAZ 1 Rozvrh
  Učebňa jazykov 2 - č.325 JAZ 2 Rozvrh
  Učebňa jazykov 3 - č.126 JAZ 3 Rozvrh
  Učebňa ošetrovateľstva 1 - č.119 OSC 1 Rozvrh
  Učebňa ošetrovateľstva 3 - č.120 OSC 3 Rozvrh
Foto Učebňa ZUA 1 - č.307 ZUA 1
Foto Učebňa ZUA 2 - č.111 ZUA 2

© aScAgenda 2019.0.1141 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 20.11.2018

Novinky

Kontakt

  • Stredná zdravotnícka škola sv. Františka z Assisi
    Horná 137, 022 01 Čadca
  • (+421) 041/433 51 22 - sekretariát, 041/431 25 15
    Fax: +421 (0)41/431 25 16

Fotogaléria