Navigácia

Právne informácie

Zoznam učební a kabinetov

Názov Skratka
  II.ZUA
  I.UVA - č.125 I.UVA
  I.UVB - č. 122 I.UVB
  I.VS - č. 231 I.VS
  I.ZA - č.317 I.ZA I.ZA
  I.ZUA - č.306 I.ZUA I.ZUA
  I.ZUA, Učebňa prvej pomoci a somatológie č.306 I.ZUA,SOM
  II.UVA - č. 316 II.UVA Rozvrh
  II.UVB - č. 318 II.UVB
  II.VS - č. 117 II.VS
  II.ZA - č. 222 II.ZA II.ZA
  III.UVA - č. 230 III.UVA
  III.UVB - č. 227 III.UVB
  III.VS - č. 216 III.VS II.ZAV
  III.ZA č.116 III.ZA III.ZA
IV.ZA
  IV.UVA - č.121 IV.UVA Rozvrh
  IV.UVB - č. 118 IV.UVB
  IV.VS - č. 217 IV.VS
  Telocvičňa 1 TEL 1 Rozvrh
  Telocvičňa 2 TEL 2 Rozvrh
  Učebňa AZD a INF č. 303 INF 1 Rozvrh
  Učebňa dramatickej výchovy DRV Rozvrh
  Učebňa jazykov 1 - č.319 JAZ 1 Rozvrh
  Učebňa jazykov 2 - č.325 JAZ 2 Rozvrh
  Učebňa jazykov 3 - č.126 JAZ 3 Rozvrh
  Učebňa ošetrovateľstva 1 - č.119 OSC 1 Rozvrh
  Učebňa ošetrovateľstva 2 - č.304 OSC 2 Rozvrh
  Učebňa ošetrovateľstva 3 - č.120 OSC 3 Rozvrh
Foto Učebňa ZUA 1 - č.307 ZUA 1 Rozvrh
Foto Učebňa ZUA 2 - č.111 ZUA 2 Rozvrh

© aScAgenda 2018.0.1112 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 22.06.2018

Novinky

Kontakt

  • Stredná zdravotnícka škola sv. Františka z Assisi
    Horná 137, 022 01 Čadca
  • (+421) 041/433 51 22 - sekretariát, 041/431 25 15
    Fax: +421 (0)41/431 25 16

Fotogaléria