Navigácia

Právne informácie

 • 15. 10. 2018
  "Slová by mali prepájať ľudí ..." - Obrázok 1„Slová by mali prepájať ľudí,“ povedal v jednom rozhovore Viliam Turčány, predstaviteľ slovenskej katolíckej moderny, dielo ktorého predstavil Peter Tollarovič z UK Bratislava na odbornom seminári Slovenská duchovná tvorba. Ján Gallik z UKF Nitra zas poskytol našim študentom zaujímavé informácie o lyrike Jána Maršálka a pomohol tak uvedomiť si silné posolstvo slova.  Odborný seminár bol súčasťou každoročného programu Jurinova jeseň 2018 organizovaného Kysuckou knižnicou v Čadci.
 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované
 • 5. 10. 2018

  4. október - sviatok patróna našej školy - Obrázok 1Na sv. Františka má naša škola sviatok. Práve František z Asissi je jej patrónom. Jeho filozofia je úzko prepojená s naším poslaním zdravotníka, keď povedal: „Pamätaj si, že keď opustíš tento svet, nemôžeš si zobrať so sebou nič, čo si získal, len srdce obohatené úprimnou službou druhým, láskou a obetavosťou a odvahou.“  Slávnostný deň začal sv. omšou, ktorú celebroval náš duchovný otec vdp. Igor Čuntala. Pokračoval návštevou divadelného predstavenia v Kultúrnom dome v Čadci. Pytačky alebo láska na trikrát sú jednoaktovky z pera ruského klasika Antona Pavloviča Čechova, ktoré si pod režijným vedením Vlada Moresa naštudoval Divadelný súbor Jána Palárika v Čadci.

 • 26. 9. 2018

  Na exkurzii v Osvienčime - Obrázok 1„Po Osvienčime už nemožno písať básne,“ povedal Theodor W. Adorno. Aj my sme mali taký pocit po zhliadnutí expozícií a priestorov koncentračných táborov Osvienčim a Birkenau. Hneď po príjazde sme navštívili múzeum s názvom Memorial and Museum Auschwitz-Birkenau – expozície ktorého sú inštalované v interiéroch jednotlivých barakov. Aj s tými najsilnejšími otriasol pohľad na plynovú komoru s krematóriom. Pri prehliadke sme sa dozvedeli informácie o histórii tábora, doprave väzňov, princípoch selekcie, či o spôsobe života v tábora.

 • 26. 9. 2018

  Biela pastelka - Obrázok 1Pozerať sa na svet okolo nás nie je samozrejmosť. Je to dar. Mnoho ľudí túto možnosť nemá. Narodili sa slepí alebo im zrak vzala choroba či úraz. Tento hendikep ich obmedzuje vo všetkých aktivitách svojho života. Ako budúce sestry si túto skutočnosť uvedomujeme o to viac, preto sme pomocou nášho dobrovoľníckeho tímu podporili celoslovenskú verejnú zbierku Biela pastelka organizovanú Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska.

 • 26. 9. 2018
  Na duchovnej obnove - Obrázok 1Každoročná duchovná obnova je súčasťou nášho študentského života, keď popri získavaniu vedomostí je nám odovzdávaná aj živá viera. Tento rok sme za duchovným zážitkom cestovali na Oravu. Malá dedinka Klin nám poskytla priestor nielen na prednášky, ale aj majestátny výhľad na Oravu od sochy Pána Ježiša s názvom Rio de Klin.
 • 26. 9. 2018

  Na exkurzii v Osvienčime - Obrázok 1„Po Osvienčime už nemožno písať básne,“ povedal Theodor W. Adorno. Aj my sme mali taký pocit po zhliadnutí expozícií a priestorov koncentračných táborov Osvienčim a Birkenau. Hneď po príjazde sme navštívili múzeum s názvom Memorial and Museum Auschwitz-Birkenau – expozície ktorého sú inštalované v interiéroch jednotlivých barakov. Aj s tými najsilnejšími otriasol pohľad na plynovú komoru s krematóriom. Pri prehliadke sme sa dozvedeli informácie o histórii tábora, doprave väzňov, princípoch selekcie, či o spôsobe života v tábora.

 • 26. 9. 2018

  Biela pastelka - Obrázok 1Pozerať sa na svet okolo nás nie je samozrejmosť. Je to dar. Mnoho ľudí túto možnosť nemá. Narodili sa slepí alebo im zrak vzala choroba či úraz. Tento hendikep ich obmedzuje vo všetkých aktivitách svojho života. Ako budúce sestry si túto skutočnosť uvedomujeme o to viac, preto sme pomocou nášho dobrovoľníckeho tímu podporili celoslovenskú verejnú zbierku Biela pastelka organizovanú Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Výnos zo zbierky, do ktorej sa 21. septembra v uliciach Čadce zapojili študentky IV.ZA, bude napomáhať programom na pomoc nevidiacim a slabozrakým – kurzy chôdze s bielou palicou, čítanie a písanie Braillovho písma, práca s počítačmi vybavenými hlasovými výstupmi, ako aj sociálne poradenstvo a rehabilitáciu. Každá pomoc má svoj význam, veď nikdy nevieme, či nebudeme niekedy na ňu odkázaní aj my.

 • 26. 9. 2018

  Na exkurzii v Osvienčime - Obrázok 1„Po Osvienčime už nemožno písať básne,“ povedal Theodor W. Adorno. Aj my sme mali taký pocit po zhliadnutí expozícií a priestorov koncentračných táborov Osvienčim a Birkenau. Hneď po príjazde sme navštívili múzeum s názvom Memorial and Museum Auschwitz-Birkenau – expozície ktorého sú inštalované v interiéroch jednotlivých barakov. Aj s tými najsilnejšími otriasol pohľad na plynovú komoru s krematóriom. Pri prehliadke sme sa dozvedeli informácie o histórii tábora, doprave väzňov, princípoch selekcie, či o spôsobe života v tábora. V Auschwitz II – Birkenau sme si po prechode  vstupnou bránou prehliadli vernú kópiu vagóna, na ktorých sa do tábora privážali väzni i pamätník obetiam holokaustu postavený pri ruinách bývalého krematória II, ktoré fašisti vyhodili do vzduchu pred jeho opustením. Tragický osud väzňov nám priblížil aj pohľad do murovaného baraku v ženskom a dreveného baraku v mužskom tábore. Miesto i fakty nami otriasli, ale zároveň pomohli uvedomiť si hodnotu ľudského života. Česť pamiatke všetkých zosnulých.

  študenti SZŠ a SOŠp

 • 26. 9. 2018
  Na duchovnej obnove - Obrázok 1Každoročná duchovná obnova je súčasťou nášho študentského života, keď popri získavaniu vedomostí je nám odovzdávaná aj živá viera. Tento rok sme za duchovným zážitkom cestovali na Oravu. Malá dedinka Klin nám poskytla priestor nielen na prednášky, ale aj majestátny výhľad na Oravu od sochy Pána Ježiša s názvom Rio de Klin. Tu slúžil náš pán farár svätú omšu. Potom nás čakalo ešte jedno čarovné miesto. Loďou sme sa doplavili na Slanický ostrov umenia nachádzajúci sa uprostred Oravskej priehrady. V interiéri barokovo-klasicistického kostola je nainštalovaná expozícia tradičného ľudového umenia. Bol to zážitok, ktorý našu duchovnú obnovu umocnil.
 • 26. 9. 2018
  Tri zo septembrových dní strávila III.ZUA  na Kurze pohybových aktivít. V prvom dni programu sme zavítali do Rajeckých Teplíc, kde sme navšítivili kostol Božského Srdca Ježišovho a Rajeckej Lesnej s unikátnym pohyblivým Slovenským Betlehemom, ktorý z dreva majstrovsky vyrobil pán Jozef Pekara. Duchovný úžitok sme mali zo sv. omše a krížovej cesty.
  Nasledujúci deň sme turistikovali na Husárik a podarilo sa nám pomerne rýchlo prísť ku vysielaču. Naskytol sa nám úžasný výhľad, ktorý rozhodne za tú námahu stál.
  Tretí deň kurzu bol praktický. Zdravotnícki asistenti nám predviedli poskytovanie prvej pomoci - kardiopulmonálnu resuscitáciu, hmaty, stabilizovanú i protišokovú polohu, obväzovú techniku. 
  Slnečné septembrové dni našim aktivitám priali. Ďakujeme aj tým, ktorí ich pripravili a zorganizovali. 
  študentky III.ZUA
 • Biblická olympiáda

  Do galérie Biblická olympiáda boli pridané fotografie.

  Úspech našich žiakov na dekanátnom kole Biblickej olympiády 22. 03. 2018. Družstvo SZŠ sv. Františka z Assisi v zložení Zuzana Škorníková (III.ZA), Aneta Švancárová (III.ZA) a Patrik Šamaj (I.ZA) získalo 1. miesto.

 • Tyždeň mozgu

  Do galérie Tyždeň mozgu boli pridané fotografie.

 • Púť do Talianska

  Do galérie Púť do Talianska boli pridané fotografie.

 • Biblia očami detí a mládeže

  Do galérie Fotoalbum školy boli pridané fotografie.

 • Fašiangový ples 2018

  Fašiangový ples škôl PaSA sv. Márie Goretti, SZŠ sv. Františka z Assisi a SOŠ sv. Jozefa Robotníka

 • Triedime elektroodpad - RECYKLOHRY

  Do galérie Triedime elektroodpad - RECYKLOHRY boli pridané fotografie.

  Sme súčasťou najväčšieho environmentálneho projektu na Slovensku, ktorý má záštitu Ministerstva životného prostredia SR. Patríme ku školám, ktoré vedia, aké je dôležité triediť nielen plast a papier, ale aj elektroodpad a batérie.

 • Študentské srdce pre Adamka

  Do galérie Študentská kvapka pre Adamka boli pridané fotografie.

 • Vianočná akadémia: 22. 12. 2017

  Do galérie Vianočná akadémia: 22. 12. 2017 boli pridané fotografie.

 • Kúzlo vianočnej pomoci 2017

  Do galérie Kúzlo vianočnej pomoci 2017 boli pridané fotografie.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Stredná zdravotnícka škola sv. Františka z Assisi
  Horná 137, 022 01 Čadca
 • (+421) 041/433 51 22 - sekretariát, 041/431 25 15
  Fax: +421 (0)41/431 25 16

Fotogaléria