Navigácia

Právne informácie

Zoznam učiteľov

 
 
PhDr. Renáta Kasmanová KR Rozvrh
Riaditeľka
Foto PhDr. Anna Šimášková ŠA Rozvrh
Zástupkyňa
Triedna učiteľka: II.ZAV
 
 
Mgr. Juliana Belková BJ Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.ZA
Zástupca v triede: II.ZUA
Vedie krúžok: SOČ
 
 
PhDr. Žofia Brontvajová Rozvrh
Učiteľka
 
 
MUDr. Anton Bucha BA Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Alena Cudráková CA Rozvrh
Triedna učiteľka: I.ZAV
Zástupca v triede: III.ZA
Vedie krúžok: Ako ošetrovať chorých
Vedie krúžok: Seminár z ošetrovania
 
 
Mgr. Marcela Červená ČM Rozvrh
Učiteľka
Vedie krúžok: Pestovateľský krúžok
 
 
Mgr. Igor Čuntala ČI Rozvrh
Učiteľ
 
 
MUDr. Eva Dubeňová DE Rozvrh
Učiteľka
 
 
MUDr. Peter Džupa, PhD. DP Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Pavlína Fongusová FP Učiteľka
 
 
Mgr. Renáta Fonšová FR Rozvrh
Učiteľka
Vedie krúžok: NJ- čítanie z časopisu FREUNDSCHAFT
 
 
Mgr. Martina Gajdošíková KAM Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Katarína Genzorová GK Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: I.ZUA
 
 
MUDr. Pavel Hubočan, PhD. HP Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Pavol Chupáč CHP Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Monika Jánošíková JM Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: IV.ZA
 
 
Mgr. Michaela Kolenčíková KEM Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Marianna Koperová KPM Rozvrh
Triedna učiteľka: II.ZUA
Zástupca v triede: II.ZAV
Vedie krúžok: Mládež SČK
 
 
Mgr. Jana Kordeková KJ Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Zuzana Kubicová KZ Rozvrh
Triedna učiteľka: III.ZA
Vedie krúžok: Príprava na MS z ANJ
 
 
Mgr. Stanislava Kubincová KS Rozvrh
Učiteľka
Vedie krúžok: Volejbal
Foto Ing. Viktor Kubinec KV Rozvrh
Učiteľ
Foto PhDr. Mária Kuljovská KMA Rozvrh
Triedna učiteľka: II.ZA
Vedie krúžok: "Talent sa rodí v tichosti, charakter v prúde sveta"
 
 
Mgr. Miroslava Ligocká LIM Rozvrh
Triedna učiteľka: I.ZA
 
 
Mgr. Marta Liptáková LMA Rozvrh
Triedna učiteľka: I.SAN
Vedie krúžok: Ošetrovateľstvo v praxi
 
 
Mgr. Anna Lokajová LA Rozvrh
Učiteľka
 
 
Ing. Anna Mackovčáková MA Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Michal Majchrák MJM Rozvrh
Učiteľ
Zástupca v triede: I.ZA
 
 
Mgr. Lenka Marčišová ML Rozvrh
Učiteľka
Vedie krúžok: Príprava na MS zo SJL2
 
 
PhDr. Martina Mitková MIM Rozvrh
Učiteľka
 
 
PhDr. Zita Ondrašinová OZ Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Marián Ponek POM Rozvrh
Učiteľ
Vedie krúžok: Atletika
 
 
Mgr. Silvia Pytelová PS Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Dominika Račková RD Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Dana Straková SD Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Ivan Stranovský SI Rozvrh
Učiteľ
Vedie krúžok: Športové hry - florbal
 
 
PhDr. Mária Sučíková SM Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: I.SAN
Zástupca v triede: II.ZA
 
 
PhDr. Ivana Šadibolová ŠI Rozvrh
Triedna učiteľka: I.ZUA
Zástupca v triede: I.ZAV
 
 
Mgr. Marta Švaňová ŠVM Rozvrh
Učiteľka
 
 
Ing. Pavol Vlček VP Rozvrh
Učiteľ
Foto

Viac fotografií...

© aScAgenda 2018.0.1101 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 17.05.2018

Voľné miesta na našej škole

Novinky

Kontakt

  • Stredná zdravotnícka škola sv. Františka z Assisi
    Horná 137, 022 01 Čadca
  • (+421) 041/433 51 22 - sekretariát, 041/431 25 15
    Fax: +421 (0)41/431 25 16

Fotogaléria