Navigácia

Právne informácie

Zoznam učiteľov

 
 
PhDr. Renáta Kasmanová KR Rozvrh
Riaditeľka
Foto PhDr. Anna Šimášková ŠA Rozvrh
Zástupkyňa
Triedna učiteľka: II.ZAV
 
 
Mgr. Juliana Belková BJ Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.ZA
Zástupca v triede: II.ZUA
Vedie krúžok: SOČ
 
 
Mgr. Alena Cudráková CA Rozvrh
Triedna učiteľka: I.ZAV
Zástupca v triede: III.ZA
Vedie krúžok: Ako ošetrovať chorých
Vedie krúžok: Seminár z ošetrovania
 
 
Mgr. Marcela Červená ČM Rozvrh
Učiteľka
Vedie krúžok: Pestovateľský krúžok
 
 
Mgr. Igor Čuntala ČI Rozvrh
Učiteľ
 
 
MUDr. Eva Dubeňová DE Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Pavlína Fongusová FP Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Renáta Fonšová FR Rozvrh
Učiteľka
Vedie krúžok: NJ- čítanie z časopisu FREUNDSCHAFT
 
 
Mgr. Martina Gajdošíková KAM Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Katarína Genzorová GK Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: I.ZUA
 
 
Mgr. Pavol Chupáč CHP Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Monika Jánošíková JM Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: IV.ZA
 
 
Mgr. Michaela Kolenčíková KEM Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Marianna Koperová KPM Rozvrh
Triedna učiteľka: II.ZUA
Zástupca v triede: II.ZAV
Vedie krúžok: Mládež SČK
 
 
Mgr. Jana Kordeková KJ Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Zuzana Kubicová KZ Rozvrh
Triedna učiteľka: III.ZA
Vedie krúžok: Príprava na MS z ANJ
 
 
Mgr. Stanislava Kubincová KS Rozvrh
Učiteľka
Vedie krúžok: Volejbal
Foto Ing. Viktor Kubinec KV Rozvrh
Učiteľ
Foto PhDr. Mária Kuljovská KMA Rozvrh
Triedna učiteľka: II.ZA
Vedie krúžok: "Talent sa rodí v tichosti, charakter v prúde sveta"
 
 
Mgr. Miroslava Ligocká LIM Rozvrh
Triedna učiteľka: I.ZA
 
 
Mgr. Marta Liptáková LMA Rozvrh
Triedna učiteľka: I.SAN
Vedie krúžok: Ošetrovateľstvo v praxi
 
 
Mgr. Anna Lokajová LA Rozvrh
Učiteľka
 
 
Ing. Anna Mackovčáková MA Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Michal Majchrák MJM Rozvrh
Učiteľ
Zástupca v triede: I.ZA
 
 
Mgr. Lenka Marčišová ML Rozvrh
Učiteľka
Vedie krúžok: Príprava na MS zo SJL2
 
 
PhDr. Martina Mitková MIM Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Marián Ponek POM Rozvrh
Učiteľ
Vedie krúžok: Atletika
 
 
Mgr. Silvia Pytelová PS Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Dominika Račková RD Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Dana Straková SD Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Ivan Stranovský SI Rozvrh
Učiteľ
Vedie krúžok: Športové hry - florbal
 
 
PhDr. Mária Sučíková SM Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: I.SAN
Zástupca v triede: II.ZA
 
 
PhDr. Ivana Šadibolová ŠI Rozvrh
Triedna učiteľka: I.ZUA
Zástupca v triede: I.ZAV
 
 
Mgr. Marta Švaňová ŠVM Rozvrh
Učiteľka
 
 
Ing. Pavol Vlček VP Rozvrh
Učiteľ
Foto

Viac fotografií...

© aScAgenda 2018.0.1112 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 22.06.2018

Voľné miesta na našej škole

Novinky

Kontakt

  • Stredná zdravotnícka škola sv. Františka z Assisi
    Horná 137, 022 01 Čadca
  • (+421) 041/433 51 22 - sekretariát, 041/431 25 15
    Fax: +421 (0)41/431 25 16

Fotogaléria