Navigácia

Právne informácie

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anatómia a fyziológia ANF
Anglický jazyk ANJ
Asistencia v zubnej ambulancii AZA
Biológia BIO
Dejepis DEJ
Fyzika FYZ
Hygiena ústnej dutiny HUD
Chémia CHE
Informatika INF
Katolícke náboženstvo KNB
Latinský jazyk LAJ
Matematika MAT
Nemecký jazyk NEJ
Občianska náuka OBN
Organizácia zdravotníctva OZS
Ošetrovanie, asistencia, administratíva a zdravotnícka dokumentácia OAD
Patológia PAT
Praktická časť odbornej zložky PČOZ
Preventívne lekárstvo PRL
Prvá pomoc PRP
Psychológia, pedagogika a profesijná komunikácia PPK
Sanitárske činnosti SAČ
Sanitárstvo SAN
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Sociálna starostlivosť SOS
Správanie Spr
Telesná a športová výchova TSV
Teoretická časť odbornej zložky TČOZ
Základy asistencie v zubnej ambulancii ZAZ
Základy ošetrovania a asistencie ZOA
Zdravie a klinika chorôb ZKC
Zdravotnícka etika ZDE
Zdravoveda ZDR
Zubné lekárstvo ZUL

© aScAgenda 2019.0.1141 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 20.11.2018

Novinky

Kontakt

  • Stredná zdravotnícka škola sv. Františka z Assisi
    Horná 137, 022 01 Čadca
  • (+421) 041/433 51 22 - sekretariát, 041/431 25 15
    Fax: +421 (0)41/431 25 16

Fotogaléria