Navigácia

Právne informácie

Zoznam krúžkov

WWW Názov   
"Talent sa rodí v tichosti, charakter v prúde sveta"
Ako ošetrovať chorých
Atletika
Mládež SČK
NJ- čítanie z časopisu FREUNDSCHAFT
Ošetrovateľstvo v praxi
Pestovateľský krúžok
Príprava na MS z ANJ
Príprava na MS zo SJL2
Seminár z ošetrovania
SOČ
Športové hry - florbal
Volejbal

© aScAgenda 2018.0.1112 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 22.06.2018

Novinky

Kontakt

  • Stredná zdravotnícka škola sv. Františka z Assisi
    Horná 137, 022 01 Čadca
  • (+421) 041/433 51 22 - sekretariát, 041/431 25 15
    Fax: +421 (0)41/431 25 16

Fotogaléria