Navigácia

Právne informácie

Aktuality zo života školy

 • História badmintonu siaha až do 7. storočia. Svojich priaznivcov si našiel aj na našej škole. S ďalšími tromi strednými školami súťažili na okresnej úrovni aj dve družstvá z SZŠ sv. Františka z Assisi. Za dievčatá bojovali Lenka Balalová (II.ZA) a Natália Bazgerová (III.ZUA). Chlapčenské družstvo tvorili Patrik Šamaj a Filip Šuška (II.ZA). Víťazstvo zabezpečilo chlapcom postup do krajského kola.

  04.11.2018 21:21 | viac »
 • „Slová by mali prepájať ľudí,“ povedal v jednom rozhovore Viliam Turčány, predstaviteľ slovenskej katolíckej moderny, dielo ktorého predstavil Peter Tollarovič z UK Bratislava na odbornom seminári Slovenská duchovná tvorba. Ján Gallik z UKF Nitra zas poskytol našim študentom zaujímavé informácie o lyrike Jána Maršálka a pomohol tak uvedomiť si silné posolstvo slova.  Odborný seminár bol súčasťou každoročného programu Jurinova jeseň 2018 organizovaného Kysuckou knižnicou v Čadci.
  15.10.2018 16:45 | viac »
 • Na sv. Františka má naša škola sviatok. Práve František z Asissi je jej patrónom. Jeho filozofia je úzko prepojená s naším poslaním zdravotníka, keď povedal: „Pamätaj si, že keď opustíš tento svet, nemôžeš si zobrať so sebou nič, čo si získal, len srdce obohatené úprimnou službou druhým, láskou a obetavosťou a odvahou.“  Slávnostný deň začal sv. omšou, ktorú celebroval náš duchovný otec vdp. Igor Čuntala. Pokračoval návštevou divadelného predstavenia v Kultúrnom dome v Čadci. Pytačky alebo láska na trikrát sú jednoaktovky z pera ruského klasika Antona Pavloviča Čechova, ktoré si pod režijným vedením Vlada Moresa naštudoval Divadelný súbor Jána Palárika v Čadci.

  05.10.2018 08:12 | viac »
 • Pozerať sa na svet okolo nás nie je samozrejmosť. Je to dar. Mnoho ľudí túto možnosť nemá. Narodili sa slepí alebo im zrak vzala choroba či úraz. Tento hendikep ich obmedzuje vo všetkých aktivitách svojho života. Ako budúce sestry si túto skutočnosť uvedomujeme o to viac, preto sme pomocou nášho dobrovoľníckeho tímu podporili celoslovenskú verejnú zbierku Biela pastelka organizovanú Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska.

  26.09.2018 14:30 | viac »
 • „Po Osvienčime už nemožno písať básne,“ povedal Theodor W. Adorno. Aj my sme mali taký pocit po zhliadnutí expozícií a priestorov koncentračných táborov Osvienčim a Birkenau. Hneď po príjazde sme v rámci odbornej exkurzie z občianskej náuky pod vedením PhDr. Mitkovej a Mgr. Halúzkovej navštívili múzeum s názvom Memorial and Museum Auschwitz-Birkenau – expozície ktorého sú inštalované v interiéroch jednotlivých barakov. Aj s tými najsilnejšími otriasol pohľad na plynovú komoru s krematóriom. Pri prehliadke sme sa dozvedeli informácie o histórii tábora, doprave väzňov, princípoch selekcie, či o spôsobe života v tábora.

  20.11.2018 13:32 | viac »
 • Každoročná duchovná obnova je súčasťou nášho študentského života, keď popri získavaniu vedomostí je nám odovzdávaná aj živá viera. Tento rok sme za duchovným zážitkom cestovali na Oravu. Malá dedinka Klin nám poskytla priestor nielen na prednášky, ale aj majestátny výhľad na Oravu od sochy Pána Ježiša s názvom Rio de Klin.
  26.09.2018 14:30 | viac »
 • Tri zo septembrových dní strávila III.ZUA  na Kurze pohybových aktivít. V prvom dni programu sme zavítali do Rajeckých Teplíc, kde sme navšítivili kostol Božského Srdca Ježišovho a Rajeckej Lesnej s unikátnym pohyblivým Slovenským Betlehemom, ktorý z dreva majstrovsky vyrobil pán Jozef Pekara. Duchovný úžitok sme mali zo sv. omše a krížovej cesty.
  Nasledujúci deň sme turistikovali na Husárik a podarilo sa nám pomerne rýchlo prísť ku vysielaču. Naskytol sa nám úžasný výhľad, ktorý rozhodne za tú námahu stál.
  Tretí deň kurzu bol praktický. Zdravotnícki asistenti nám predviedli poskytovanie prvej pomoci - kardiopulmonálnu resuscitáciu, hmaty, stabilizovanú i protišokovú polohu, obväzovú techniku. 
  Slnečné septembrové dni našim aktivitám priali. Ďakujeme aj tým, ktorí ich pripravili a zorganizovali. 
  študentky III.ZUA
  26.09.2018 14:10 | viac »
 • Je celosvetová kampaň, ktorá sa realizuje od roku 1996. V 61 krajinách sveta sa konajú tisíce osvetových podujatí na tému mozog, jeho činnosť, výkonnosť,fungovanie, ale aj zlyhávanie. Slovensko sa do aktivít v roku 2018 zapája 11. krát, akciu zastrešuje Slovenská Alzheimerova spoločnosť a Centrum MEMORY.
  Aj naša škola sa tento rok tiež zapojila do tejto kampane. Študentky 3.ZA triedy navštívili CSS PARK na Hviezdoslavovej ulici v Čadci. Klientom pripravili prezentáciu o mozgu, jeho zložení a funkcii, aj o dôvodoch prečo sa o mozog majú starať. Spolu s klientami si rozhýbali nielen svalové, ale aj mozgové bunky prostredníctvom cvičení. Klienti sa potešili a privítajú nás radi opäť, a nielen vrámci „Týždňa mozgu “.  
   
  08.04.2018 14:37 | viac »
 • Dňa 22. 03. 2018 sa uskutočnilo na našej škole dekanátne kolo BO v dvoch kategóriách (ZŠ a SŠ). Zvíťazli družstvo SZŠ sv. Františka z Assisi v zložení Zuzana Škorníková, Aneta Švancárová (III.ZA) a Patrik Šamaj (I.ZA), druhé miesto získali žiace OA D. M. Janotu a na 3. mieste sa umiestnilo družstvo PaSA sv. Márie Goretti. 
   
   
   
  06.04.2018 10:53 | viac »
 • Naša škola je zapojená do projektu Recyklohry.


  Triedime:

  • tonery,
  • batérie
  • a staré nefunkčné elektrozariadenia 
   

  (bližšie informácie u p. učiteľky Mgr. Kordekovej).
   

  19.03.2018 23:41 | viac »
 • V čase jarných prázdnin sa študenti SZŠ sv. Františka z Assisi a PaSA sv. Márie Goretti spolu s farníkmi z farnosti Zákopčie a Milošová pod vedením vdp. Igora Čuntalu vydali na púť do Talianska. Hneď po príchode do Loreta navštívili pôvodný Nazaretský domček, v ktorom archanjel Gabriel oznámil Panne Márii, že sa stane Božou Matkou. K zaujímavostiam patril aj drevený pohyblivý ,,Betlehem“, ktorý zobrazuje nielen narodenie Ježiška so všetkým, čo k tomu patrí, ale i život obyvateľov Betlehema – jeho kultúru, remeslá a tradície. Cieľom nasledujúceho dňa bola návšteva významného mesta Monte Sant´Angelo. Podľa legendy sa tu na konci 5. storočia zjavil archanjel Michael, ktorý ukazoval na jaskyňu v hore a tlmočil Boží príkaz, aby sa jaskyňa premenila na kresťanský chrám. Po svätej omši sa pútnici vydali do úžasného mesta San Giovanni Rotondo, ktoré je známe predovšetkým kláštorom Santa Maria delle Grazie, spojeným so životom sv. Pátra Pia.
  16.03.2018 11:11 | viac »
 • Deň otvorených dverí dáva príležitosť všetkých záujmencom o štúdium na našej škole poznať ju bližšie. Nielen priestory a učebne, z ktorých zaujali najmä tie odborné, či už pre zdravotníckych alebo zubných asistentov, ale mohli byť účastní priamo vyučovania. A čo ešte robí školu zaujímavou a príťažlivou? Jeho atmosféra a "rodinný duch", ako povedala jedna z návštevníčok našej školy.
  07.12.2017 12:34 | viac »
 • Študentky štvrtého ročníka 15. novembra 2017 prezentovali žiakom Základnej školy v Starej Bystrici študijné odbory našej školy. Súčasťou prezentácie boli aj ukážky poskytovanie prvej pomoci.
  24.11.2017 09:12 | viac »
 • Žiačky krúžku Mládež SČK sa zúčastnili ukážok prvej pomoci v Základnej škole Rudina. Okrem otázok z poskytovania prvej pomoci zaujímali žiakov deviatych ročníkov aj možnosti štúdia na Strednej zdravotnícke škole sv. Františka z Assisi.

  Žiaci a učitelia poďakovali dievčatám SZŠ sv. Františka z Assisi Čadca za cenné informácie  a praktické ukážky prvej pomoci.

  28.10.2017 14:56 | viac »
 • Pri príležitosti Bielej pastelky sme si 22. septembra obliekli tričká s logom zbierky - veľkou bielou pastelkou. Spolu so študentmi iných stredných a vysokých škôl a pracovníkmi Únie slabozrakých a nevidiacich Slovenska sme sa verejnou zbierkou snažili pomôcť ľuďom, ktorí sú 24 hodín bez "svetla". Financie napomôžu slabozrakým a nevidiacim vzdelávať sa v ovládaní Brailovho písma, nácviku samostatného pohybu s bielou paličkou, zúčastniť sa kurzov práce s kompenzačnými, optickými a technicky náročnými pomôckami, kurzov práce na počítači s hlasovým výstupom, nácviku sebaobslužných činností, ako je varenie, upratovanie, osobná hygiena. Aby sa o tejto činnosti a potrebách slabozrakých a nevidiacich dozvedelo čo najviac ľudí, k bielej pastelke sme pridávali aj letáčiky s potrebnými informáciami. Mali sme dobrý pocit, že sme aspoň takýmto spôsobom pomohli a chceme sa poďakovať všetkým, ktorým osud ľudí bez "svetla" nebol ľahostajný.
  09.10.2017 15:28 | viac »
 • Pod vedením Mgr. Stanislavy Kubincovej a Ing. Anny Mackovčákovej sa dňa 26. 9. 2017 konala odborná dejepisná exkurzia. Zúčastnili sa jej žiaci Pedagogickej a sociálnej akadémie sv. Márie Goretti a Strednej zdravotníckej školy sv. Franriška z Assisi. Triedy I. UVB, I. ZA a I. ZUA absolvovali prehliadku Oravského Podzámku a skanzenu v Zuberci. Účastníci si mohli prezrieť exteriér a interiér hradu, vypočuť odborný výklad o jednotlivých častiach hradu a ich pôvodnom využití. Žiaci získali nové poznatky o majiteľoch a správcoch hradu. V skanzene v Zuberci mali možnosť vidieť pôvodné obytné domy z oblasti Oravy, rôzne typy domov- bývanie nižšej šľachty, na lazoch. Žiačky si vypočuli odbornú prednášku k téme remesiel (tkáči, výroba modrotlače a keramiky)  a spôsobu života na Orave. Na záver prehliadky sme mali možnosť vidieť drevený kostol zo 14. storočia, ktorý i dnes slúži na slávenie sv. omše, prípadne uzatváranie sobášov. 
  04.10.2017 19:32 | viac »
 • Dňa 8.9.2017 sa študentky II.ZUA zúčastnili preventívnej akcie zameranej na zlepšenie starostlivosti o ústnu dutinu v spolupráci s Petramedom a študentmi zubného lekárstva pod názvom Usmejte sa s Petramedom. Hlavnou úlohou študentiek bolo oboznámiť občanov o projekte a motivovať  ich k návšteve prednášky o hygiene ústnej dutiny, ktorá sa konala na Palárikovej ulici pod vedením študentov zubného lekárstva.  Danej prednášky sa zúčastnili aj samotné študentky . Nové informácie využijú pri svojom štúdiu odboru zubnej asistentky.
  21.09.2017 21:02 | viac »
 • V dňoch 8 - 9. júna 2017 sme sa zúčastnili súťaže v prvej pomoci Zdravotnícky asistent v akcii v Prešove. Našu školu reprezentovali študentky druhého ročníka. Súťaž každoročne organizuje SZŠ Prešov v rekreačnej oblasti Cemjata. Tento rok sa jej zúčastnilo 14 štvorčlenných družstiev zo SZŠ z celého Slovenska. Študenti súťažili v športových, vedomostných a praktických úlohách z prvej pomoci, zároveň sa hodnotil celkový čas, za ktorý všetky úlohy zvládli. Nasledovne úlohy pripravili a odbornými garantmi súťaže boli záchranári z Košickej záchrannej služby.
  Úloha č. 1 - Šplh na lane
  Úloha č. 2 - Ošetrenie zraneného motorkára. Bolo potrebné vylúčiť poranenie chrbtice, ošetriť pneumotorax, zlomeninu stehennej kosti, zložiť prilbu, postrehnúť že zranený prestal dýchať a zahájiť KPR.
  Úloha č. 3 - Anafylaktická reakcia na uštipnutie včelou .Študenti mali rozpoznať príčinu sťaženého dýchania, alergické prejavy na koži, vedieť manipulovať s autoinjektorom nájsť u pacienta Epipen, podať mu ho a po 5 minútach podať druhú injekciu Epipenu.
  Úloha č. 4 - Hypoglykémia u pacienta s inzulínovou pumpou. Úlohou študentov bolo nájsť a zastaviť pumpu, podať pacientovi Colu light alebo cukrík, študenti mali vedieť pracovať s inzulínovou pumpou a postrehnúť že v Cole light nie je cukor.
   
  11.07.2017 10:51 | viac »
 • Dňa 26. apríla 2017 sme sa ako trojčlenný tím v zložení Kristínka Polečová (II.ZA), Zuzka Škorníková (II.ZA) a Monika Kvašňovská (III.ZA) zúčastnili diecézneho kola Biblickej olympíády. Začali sme svätou omšou v kaplnke, ktorú celebroval Mons. Jozef Šelinga. Súťaž pokračovala v aule diecézneho centra.
  V konkurencii siedmich družstiev dievčatá sa popasovali s náročnými úlohami a získali pekné 4. miesto. Diplom si prevzali z rúk otca biskupa Tomáša Gálisa.
  Srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu našej školy.
   
  16.06.2017 08:24 | viac »
 • Pod týmto heslom sa dňa 27. apríla vo Zvolene na SZŠ konalo regionálne kolo súťaže pre študentov zdravotníckych škôl v poskytovaní prvej pomoci. Našu školu reprezentovali študentky III.ZA triedy Simona Martiniaková, Simona Machovčiaková a Barbora Bičárová. 
   
  Do Zvolena sme pricestovali v predvečer súťaže, aby sme sa oboznámili s mestom, jeho pamiatkami a kultúrou. Na druhý deň nás čakali úlohy, v ktorých sme si mali preveriť vedomosti a zručnosti, ktoré sme získali štúdiom predmetu prvá pomoc . Tento rok sme si ich v krúžku ešte upevnili. Situácie boli pripravené na vysokej profesionálnej a zo strany figurantov hereckej úrovni. Nebolo to vôbec ľahké, ale zabojovali sme. Zo súťaže sme odchádzali (hoci nie ako víťazi) plní pozitívnych dojmov, nových poznatkov a o skúsenosť bohatší. 
   
                                                                       PhDr. Mária Kuljovská  +  študenti III.ZA
  30.05.2017 10:36 | viac »
 • Verejná zbierka pre pacientov s diagnózou SM má svoj veľký význam, pretože získané finančné prostriedky im umožnia absolvovať rehabilitácie na rekondičných pobytoch, pre ich zdravotný stav tak nevyhnutné. Súčasťou podujatia sa každoročne stávame aj my, študentky, aby sme apoň takýmto spôsobom pomohli zmierniť ťažkosti, ktoré toto ochorenie prináša. Ľudia v Čadci ešte nestratili dôveru a motiváciu pomáhať a boli ochotní 3. mája prispieť na tento účel podľa svojich možností. Veď nikdy nevieme, kedy sami budeme potrebovať pomoc. 
  študentky III.ZA
  05.05.2017 10:58 | viac »
 • Dňa 7. apríla 2017 sa trieda IV.ZA zúčastnila zbierky Deň narcisov. Aj napriek silnému dažďu a chladnému počasiu sa našlo dosť ľudí, ktorým nie je ľahostajný osud onkologických pacientov. Podarilo sa vyzbierať sumu 972 €, ktorú sme ešte v ten deň vložili na účet Ligy proti rakovine. Aj keď sme boli premrznutí a zmoknutí, hrialo nás vedomie, že sme niekom pomohli v jeho ťažkej situácii a možno i zachránili ľudský život. Tešíme sa už na túto akciu v roku 2018.
                                                                               PhDr. Ivana Šadibolová a študentky IV. ZA
  05.05.2017 10:45 | viac »
 • V priebehu marca sa naši študenti zapojili do dvoch aktivít medzinárodného projektu VASIE (Aktívne starnutie a medzigeneračná solidarita v Európe) financovaného z programu Erasmus+. Projekt realizuje Občianske združenie Stimulus z Kysuckého Nového Mesta. Sú doňho zapojení aj partneri z Francúzska, Belgicka, Talianska, Grécka, Rakúska a Českej republiky.
  Prvou aktivitou bolo medzigeneračné stretnutie 11 študentov našej zdravotníckej školy (III.ZA) a 9 seniorov z viacerých neziskových organizácií. Stretnutie, ktoré sa uskutočnilo 9. marca bolo zamerané na podporu komunikácie medzi seniormi a mladými ľuďmi. Aktívne sa zapojili aj do súťaže v hre petang (petanque). "Boli sme veľmi milo prekvapení priebehom akcie a radi si ju zopakujeme“ povedala jedna zo študentiek.
  Druhou aktivitou bol prezentačný seminár projektu, ktorý sa konal 20. marca. Prítomní boli zástupcovia stredných škôl, zástupcovia neziskových organizácií ako aj študenti a seniori. Občianske združenie KERIC v Čadci sprostredkovalo účasť troch mladých ľudí zo zahraničia - členov medzinárodnej dobrovoľníckej služby. 
  24.04.2017 21:16 | viac »
 • Okresného kola Stredoškoskej odbornej činnosti v Kysuckom Novom Meste sa zúčastnili študentky III. SZŠ sv. Františka z Assisi (III.ZA). 
  Janka Grochalová a Adriána Lišková odprezentovali prácu, v ktorej riešili problematiku voľného času s témou Dobrovoľníctva v Kysuckej nemocnici s poliklinikou v Čadci (bližšie info nájdete na  facebookovej stránke - Vyber si dobro a ono si vyberie teba). S prácou postúpili do krajského kola. 
  Simona Martausová a Mária Kondeková si vybrali tému z histórie a rozpracovali život,dielo a pôsobenie MUDr. Ivana Hálka. 
  24.04.2017 21:15 | viac »
 • Naše študentky sa naozaj predviedli na Dekanátnom kole Biblickej olympiády, ktorá sa uskutočnila dňa 22. 3. 2017 na pôde našej školy. Družstvo študentiek z PaSA sv. Márie Goretii v zložení Simona Kavecká (III.UVB), Michaela Gajdošová (II.UVA) a Pavlína Budošová (II.UVA) sa umiestilo na peknom 3. mieste.
  Družstvo študentiek zo SZŠ sv. Františka z Assisi, ktoré tvorili študentky Zuzana Škorníková (II.ZA), Kristína Polečová (II.ZA) a Monika Kvašňovská (III.ZA), ZVÍŤAZILI a postupujú do diecézneho kola.
  Študentkám srdečne blahoželáme a ďakujeme za výbornú reprezentáciu našich škôl.
  20.04.2017 11:25 | viac »
 • Školské kolo biblickej olympiády sa v našich školách uskutočnilo dňa 31. 1. 2017 počas prvých štyroch vyučovacích hodín. Zúčastnilo sa ho 10 študentov zdravotníckej a 13 študentov pedagogickej školy. Predmetom súťaže boli vybrané knihy Svätého písma. Zo Starého zákona: Kniha Genezis 1 – 11; Kniha Sudcov, Kniha proroka Daniela 1 – 6, 13 – 14. Z Nového zákona to bol List Efezanom. Súťažilo sa formou písomného testu s maximálnym počtom 70 bodov. Za SZŠ sa na prvom mieste umiestnila študentka II. ZA triedy Kristína Polečová s počtom bodov 61, druhé miesto obsadila tiež študentka II. ZA triedy Zuzana Škorníková s počtom bodov 58. Tretie miesto získala Monika Kvašňovská z III. ZA s počtom bodov 50. 
  Za PASA sa na prvom mieste umiestnila študentka III. UVB triedy Simona Kavecká s počtom bodov 61, druhé miesto obsadila študentka II. UVA triedy Paulína Budošová s počtom bodov 57. Tretie miesto získala Michaela Gajdošová z II. UVA triedy s počtom bodov 55.
  Víťazi školského kola budú reprezentovať naše školy v dekanátnom kole biblickej olympiády. Prajeme im veľa požehnania a svetla Ducha Svätého.​

   


   
  08.02.2017 09:27 | viac »
 • „Doniesli sme Vám novinu,
  prišli sme k Vám na hostinu,
  ale sa nás neľakajte,
  len nás do izby zavolajte.“
  Takto Mikuláš, aj sa so svojimi pomocníkmi – anjelmi a čertom, vstúpil do DSS Žiarec dňa 6. 12. 2016, aby obyvateľov tohto zariadenia potešil, rozdal im malú sladkú nádielku a navodil atmosféru blížiacich sa Vianoc.
  Niektorí starkí sa neubránili slzám, niektorí zasa nechceli darček od čerta, iní si s radosťou s anjelmi zaspievali vianočné koledy.
  My Mikuláš (Gabika Stasinková), anjeli (N. Zelienková, N. Kovačíková) a čertík (T. Bezegová) sme odchádzali od klientov s príjemnými pocitmi, že sme niekoho mohli potešiť.
  O rok tu už nebudeme, ale čo budeme určite ... budeme spomínať ...
                                                                                                                   (študentky 4.ZA)
  15.01.2017 14:35 | viac »
 • Meno Štefan znamená koruna. Štefan bol prvým Ježišovým učeníkom, ktorý podstúpil za neho mučenícku smrť. Bol ustanovený, aby sa staral o vdovy a o chudobných. Štefan neohrozene vyznával svoju vieru, hovoril vo veľkej múdrosti a mnohí sa na jeho kázanie obrátili. Prvý uhorský kráľ - Štefan sa zaslúžil o rozmach kresťanstva v Rakúsko – Uhorskej monarchii, za čo bol po smrti vyhlásený za svätého. 

  Každoročne sa študenti SZŠ a PaSA z Čadce v advente vyberú obdivovať atmosféru predvianočnej Viedne. Tento rok sme k Viedni pridali i ďalšie európske mesto – Budapešť. Chceli sme sa presvedčiť, či „chválospevy“, ktoré o tomto meste kolujú, ako o najkrajšom v advente, sú pravdivé. A verte že sú.
  Nielen vôňa punču, nádhera vyzdobených ulíc a žiarivých tržníc nás ťahala do týchto miest, ale aj história, ktorej súčasťou sme kedysi boli i my, Slováci. Z budínskeho kopca okolo sochy sv. Štefana Kráľa cez Szechenyiho most, popri budove Parlamentu, pred Baziliku sv. Štefana, ktorá uchováva nabalzamovanú pravú ruku prvého uhorského kráľa, sme sa  presunuli do Votivkirche.

  02.01.2017 20:20 | viac »
 • Dňa 8. 11. 2016 sa na našej škole konalo školské kolo olympiády z nemeckého jazyka, ktorého sa zúčastnili žiaci 2., 3. a 4. ročníka PaSA a SZŠ. V príjemnej atmosfére si žiaci preverili vedomosti a schopnosti z nemeckého jazyka na úrovni B1 v týchto častiach: gramatický test, počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením a komunikačné úlohy - obrázkových príbeh a rozhovor na danú tému. Na prvom mieste sa v školskom kole umiestnila Kristína Ondrašinová z IV. UVB, druhé miesto získala Martina Budošová z III. UVB a na treťom mieste skončili Viktória Skaličanová z II. UVB a Klára Chovancová z IV. UVB. Zo SZŠ dosiahla najlepšie umiestnenie Adriána Svrčková z III. ZA. Víťaz školského kola postupuje do okresného kola. 

  Všetkým srdečne gratulujeme!
  Mgr. Lenka Marčišová                          
  18.11.2016 14:29 | viac »
 • Študenti Zdravotníckej školy sv. Františka z Assisi a Pedagogickej a sociálnej akadémie sv. Márie Goretti z Čadce putovali do Ríma.Pri príležitosti roka Božieho milosrdenstva študenti a pedagógovia našich škôl už druhýkrát v tomto roku putovali do večného mesta Rím. Duchovne nás sprevádzal vdp. Igora Čuntala. Náš program bol veľmi bohatý. Prešli sme všetkými hlavnými bazilikami mesta - Bazilikou sv. Petra, sv. Jána v Lateráne, Santa Maria Maggiore a Bazilikou sv. Pavla za hradbami. Počas krásnych dní sme mali možnosť spoznať  hlavné pamätihodnosti mesta ako je Fontána di Trevi, Pantheón, navštívili sme symbol starého Ríma - Koloseum, Fórum románum, Kapitol.
  15.11.2016 11:57 | viac »
 • Dňa 7. 11. 2016 sa naše školy PaSA a SZŠ zapojili do študentskej kvapky krvi. Odhodlalo sa ísť 20 študentov z PaSA (odobrali 13 študentom) a 6 študentov zo SZŠ (odobrali 4 študentom - ) a pedagóg Mgr. Marcela Červená. Z našej zdravotníckej školy sa zúčastnili Silvia Stoláriková, Simona Martiniaková, Martin Jozek, Miriam Lušňáková, Michaela Litvová z III.ZA a Marianna Barčíková zo IV. ZA.
  A takto reagovali na svoj prvý odber:
  Išla som prvýkrát na odber, mala som zmiešané pocity. Bála som sa, bola som zvedavá. Ale vôbec som nečakala, že po tom všetkom budem šťastná. Veď predsa moje krvinky sa obnovia. A ja som rada, že týmto skutkom som mohla niekomu pomôcť. Je to pocit na nezaplatenie a odporúčam aj iným, ktorí môžu, aby išli pomôcť.“
   
  „Z darovania krvi som mala najskôr strach. Bola som tam prvýkrát a dúfam, že nie posledný. Nejde tam o to, že som sa vyhla škole, ale že tá krv môže pomôcť iným. Zo začiatku to bolelo, ale tá bolesť sa dá zniesť, keď vieš, že je to pre dobrú vec. Určite pôjdem ešte darovať krv, a dúfam, že tam pôjdem s menším strachom.“
   
  „Veľmi zaujímavá skúsenosť. Bol som prvýkrát a v budúcnosti plánujem ísť znova. Nemal som strach, až keď som videl tú ihlu, s ktorou sa sestrička blížila ku mne, som cítil zvláštny pocit. Nakoniec to nebolo nič hrozné, všetko prebehlo v poriadku, sestričky boli veľmi milé. Veľké plus bolo, že to organizovala škola, inak by som asi nezačal.“

   
  15.11.2016 11:48 | viac »
 • Dňa 26. októbra 2016 sa konala exkurzia do renesančného kaštieľa v Radoli, ktorý patrí medzi najstaršie historické objekty na Kysuciach. Exkurzie sa zúčastnili žiaci prvého ročníka Pedagogickej a sociálnej akadémie sv. Márie Goretti a Strednej zdravotníckej školy sv. Františka z Assisi pod pedagogickým dozorom Mgr. Stanislavy Kubincovej, Mgr. Janky Kordekovej, Mgr. Michala Majchráka a Ing. Viktora Kubinca. Žiakom  bolo ponúknutých niekoľko stálych expozícií dokumentujúcich dejiny Kysúc pod názvami: Najstaršie dejiny Kysúc, Meštianske bývanie na Kysuciach, Svet alchymistu a Odkaz Cyrilometodejskej tradície.
  10.11.2016 11:24 | viac »
 • Naša škola umožňuje v odbore zdravotnícky asistent večerné pomaturitné kvalifikačné štúdium. 
  V rámci výuky absolvujú exkurzie do iných zdravotníckych zariadení. Preto aj my, študenti II. ZAV, pod vedením triednej profesorky Mgr. Marty Liptákovej sme využili túto možnosť a 7. októbra sme zrealizovali exkurziu do FNKV v Prahe. Táto nemocnica patrí medzi najväčšie, ale i najstaršie nemocnice v Prahe. Navštívili sme špecializované kliniky - interná klinika a jej vysokošpecializovanú metabolickú jednotku, kliniku detí a dorastu, kliniku popáleninovej chirurgie, neurochirurgickú kliniku a na záver kliniku plastickej chirurgie.
  07.11.2016 02:20 | viac »
 • Dôvodov navštíviť druhé najväčšie mesto Krakow bolo hneď niekoľko. Krakow je mesto svätého Jána Pavla II., priateľa mládeže a v tomto roku sa tam konali Svetové dni mládeže, a jedným z cieľov boli aj Łagiewniki, kláštor, v ktorom žila sv. Faustína.
  V rámci duchovnej obnovy navštívili študenti druhých, tretích a štvrtých ročníkov najmä tie miesta Krakowe, ktoré súvisia s Jánom Pavlom II. Jeho centrum s výzvou „Nebojte sa“ je nielen poctou jednému z najvýznamnejších pápežov v dejinách, ale aj pokračovaním jeho odkazu. 
  04.11.2016 07:56 | viac »
 • Dňa 10. júna sa študenti II. ZA zúčastnili župnej kalokagatie organizovaná v priestoroch Obchodnej akadémie v Čadci. Preverili sme si svoju fyzickú kondíciu, vedomosti z rôznych oblastí spoločenského života a správne poskytovanie prvej pomoci. Pripravené aktivity boli náročné, ale popasovali sme sa s nimi dobre. Aj keď sme sa neumiestnili na popredných miestach, rozhodne sme získali nové skúsenosti, ktoré zúročíme vo svojom ďalšom štúdiu.
  30.06.2016 14:28 | viac »
 • Dňa 8. júna 2016 sa pod záštitou Červeného kríža uskutočnila regionálna súťaž pod názvom Hliadka mladých zdravotníkov, kde asistovali aj naše študentky z II. ZA - Miriam Lušňáková a Simona Martiniaková. Deti si mohli zaujímavým spôsobom overiť svoje znalosti zo zdravotnej výchovy, dopravnej výchovy, z histórie a súčasnosti. Vysúšali si v praxi aj svoje zručnosti pri ošetrovaní rôznych poranení.
  30.06.2016 14:24 | viac »
 • Dňa 4. mája sa študenti 3. ZA zúčastnili na odbornej ekurzii v Martine na očnej klinike UVEA, ktorá im priniesla veľa nových poznatkov o očnom lekárstve, o nových vyšetrovacích metódach v oftalmológii a tiež operačných zákrokoch.UVEA očná klinika patrí medzi najmodernejšie na Slovensku. Pracovníci kliniky boli ústretoví a previedli študentov priestormi kliniky. Všetky vyšetrovacie prístroje im boli k dispozícii a vyšetrenia si mohli vyskúšať na sebe alebo svojich spolužiačkach. Nové poznatky využijú aj vo svojej praxi.
  22.06.2016 22:03 | viac »
 • 25.mája 2016 sa na Deň Slnečníc uskutočnila zbierka pre pomoc ľudom so sklerózou multiplex. Táto choroba postihuje celý nervový systém človeka, ale najviac ovplyvní psychický stav človeka, pretože je to zatiaľ nevyliečiteľné ochorenie. A netrpí len postihnutá osoba, ale aj okolie a rodina.
  Žiačky 2. ročnika našej zdravotníckej školy sa zbierky zúčastnili a pomohli vyzbierať finančnú pomoc.
  Táto zbierka sa uskutočňuje v Čadci druhý rok a pre nás bolo dôležité, aby sa o tomto ochorení dozvedela aj verejnosť. Stretli sme ľudí, ktorý trpia týmto ochorením, bol to pre nás silný zážitok. Sme veľmi radi, že sme sa mohli zúčastniť a pomôcť.
   
  Miriam Lušňáková, Erika Pekná, Sima Prívarová, Gabika Klieštiková, Janka Grochalová, Aďa Lišková z II.ZA
  27.05.2016 10:59 | viac »
 • Hranice Panónie patria do priestoru minulého času. Územie, ktorému vládol prvý Uhorský kráľ Štefan, po smrti vyhlásený za svätého, poznáme už iba z kníh a historických máp. Štefanovi nástupcovia viedli dlhé roky boje o tón Uhorska. V plynutí času vznikli nové samostatné a hrdé štáty s vlastným jazykom, znakmi aj pevnými hranicami  medzi sebou. Oddelilo sa Slovensko od Maďarska, Maďarsko od Chorvátska, a tak ďalej, a tak ďalej... Ale napriek tomu, čo ľudia rozdelili, viera spojila naspäť. 
  V dňoch od 14. do 17. apríla navštívili naše školy – SZŠ sv. Františka z Assisi a PaSA sv. Márie Goretti študenti z Dievčenského gymnázia Milosrdných sestier zo Záhrebu. Putovali Chorvátskom a Maďarskom, aby na Slovensku utužili priateľstvo, spoznali novú krajinu a kultúru. Ich poznávanie sa začalo sv. omšou v prekrásnom kostolíku sv. Štefana Kráľa v Žiline – Závodí, kde je vystavená aj jeho relikvia a relikvia sv. Faustíny. Ďalšie ich kroky viedli na hrad Strečno, ktorý je obohatený o expozíciu drevených domčekov z čias minulých, napr. dom rybára, dom pekára, útulňa pre pútnikov a na dobovej zvonici si mohli aj zazvoniť na poplach...
   
  18.05.2016 11:27 | viac »
 • Podrobnejšie výsledky za našu školu nájdete tu:
  03.05.2016 22:42 | viac »
 • V dňoch od 28. 2. do 3. 3. 2016 študenti SZŠ sv. Františka z Assisi, PaSA sv. Márie Goretti v Čadci a pútnici z farnosti Zákopčie vytvorili krásne spoločenstvo a vybrali sa pri príležitosti Roka milosrdenstva do večného mesta Rím.
  Prvé kroky upršanými rímskymi ulicami nás zaviedli na Piazza del Colosseo, na ktorom sa vyníma symbol starého Ríma – Koloseum. Dobovú atmosféru a neľútostný súboj v amfiteátri medzi šelmami a gladiátormi, ktorý bol veľkolepou zábavkou vtedajšej spoločnosti nám priblížil erudovaný sprievodca.
  Neďaleko Kolosea sme navštívili nenápadný kostol Baziliku sv. Klementa, v ktorej našiel miesto posledného odpočinku sv. Cyril. V nej náš duchovný sprievodca vdp. Igor Čuntala celebroval svätú omšu. Po nej sme sa vybrali na najkrajšie námestie sveta Námestie sv. Petra, ktorej centrom je najnavštevovanejšia Bazilika sv. Petra. Napriek čulému ruchu a množstvu návštevníkov sme sa snažili adorovať pri hrobe Jána Pavla II. a Jána XXIII. a pokochať sa slávnym dielom Pietou od Michelangela...
  16.05.2016 17:06 | viac »
 • Naša škola v spolupráci s družobnou školou SOŠ sv. Jozefa Robotníka v Žiline vytvorila veľmi peknú tradíciu. Je ňou študentský ples, ktorý sa každoročne organizuje vo fašiangovom období. Nebolo tomu inak ani tento rok. Preto sme dňa 4.2.2016 prijali pozvanie a zavítali na pôdu našej družobnej školy. Ples sme začali svätou omšou. Nasledovala spoločná večera, kde nás spolu s chlapcami roztriedili to tímov. Pýtate sa, prečo tímy na plese? Jednoducho! Témou nášho plesu bola obľúbená TV show Milujem Slovensko. Zoradení do tímov sme sa mohli zúčastniť zábavného programu, ktorý si pre nás prichystali chlapci. Okrem veselej muziky od DJ nám zahrala aj živá hudba. O tú sa postarala skupina mladých hudobníkov, chlapcov saleziánov, ktorí nám takto spríjemnili ples. Nechýbalo ani občerstvenie, ktoré sme na oplátku zabezpečili zase my, dievčatá. Týmto sa chcem poďakovať vedeniu našich škôl, že sme mohli byť súčasťou tohto pekného podujatia. Patrí Vám veľká vďaka za všetko, čo pre nás robíte. Pevne veríme, že sa o rok opäť všetci vidíme na študentskom plese.
  01.03.2016 09:55 | viac »
 • "Toto je deň, ktorý dal nám Pán. Veseľme sa a radujme sa v ňom", spievali študenti SZŠ sv. Františka z Assisi a PaSA sv. Márie Goretti v Čadci, keď sa vracali v pondelok 26. novembra 2015 z výmenného pobytu z Chorvátskeho Záhrebu. Po prvýkrát štyridsať študentov a ich pedagógovia navštívili družobnú školu Dievčenské gymnázium Milosrdných sestier. Aby študenti lepšie vnikli do mentality Chorvátov,  ubytovaní boli v rodinách, kde mohli zakúsiť ich pohostinnosť. Program stretnutia bol bohatý. Prvý deň sme absolvovali prehliadku mesta Záhreb, kde sme obdivovali atmosféru stredoveku prepletenú novou kultúrou. Pozreli sme si množstvo kultúrno-historických pamiatok. Uchvátila nás ich dominanta - Bazilika sv. Štefana.
  09.11.2015 10:54 | viac »
 • Žiaci 3. ročníkov absolvovali dňa 16. – 18. septembra Kurz na ochranu života a zdravia. Prvý deň sme boli na túre v okolí Čadce, vyšli sme na Husárik, kde sme opekali, obzerali krásu prírody, ale učilisa aj spoznávať rastlinky a pod. Druhý deň sme išli na chatu, ktorú dobre poznáme, keďže sme boli na nej aj počas lyžiarskeho kurzu. „Naša“ chata sa volá Plemenár a nachádza sa na vrchole Veľkej Rači Dedovky. Do centra Oščadnice sme sa doviezli autobusom a celú trasu ku chate sme šli pešo. Približne 11 km. Musíme povedať, že cesta na chatu bola dlhá, vyčerpávajúca, ale predstava teplého obeda a postele nás poháňala ďalej. Poobedie sme mali vyplnené rôznymi aktivitami – plnili sme zaujímavé úlohy v skupinách.
  09.11.2015 10:53 | viac »
 • Duchovná obnova sa pre druhákov a štvrtákov oboch škôl niesla v znamení púte. Navštívili jedno z najstarších a najznámejších pútnických miest na Slovensku  - Baziliku Navštívenia Panny Márie na Mariánskej hore v Levoči. Väčšina si na horu vyšla pešo, kto si netrúfol, vyviezol ho autobus. Vdp. Igor Čuntala súžil na tomto mieste sv. omšu. Na spiatočnej ceste navštívili mladí „pútnici“ starý kostolík sv. Ladislava v Spišskom Štvrtku. Počas cesty autobusom mali možnosť pozerať film Trinásty deň o zjavení panny Márie vo Fatime a svedectvo Gorana Čurkoviča z Medžugorie. „Z tohtoročnej duchovnej obnovy som mala veľmi dobrý pocit. Zažili sme mnoho pekných a vzácnych chvíľ. Každý z nás dostal prívesok anjela, aby nás chránil.“, zhodnotila duchovnú obnovu štvrtáčka.
   
  05.10.2015 20:54 | viac »
 • V dňoch 21. 06. 2015 – 27. 06. 2015 sme sa zúčastnili púte do Medžugorja, ktorú sa rozhodol zorganizovať náš pán farár Igor. Šli sme s autobusovou spoločnosťou TOMITOUR z Čadce. Všetkých pútnikov bolo 49, dievčat z našej školy bolo 23. Cestovali sme v noci, cesta bola dobrá a pokojne ubiehala. Väčšina pútnikov šla do Medžugorja po prvýkrát. V pondelok ráno sme šťastne dorazili na Makarskú...
  14.07.2015 15:51 | viac »
 • Fotoalbum "Slováci v revolúcii 1848/49 - štúrovci v Čadci (projekt "Učím sa, učím ťa"): 26. 6. 2015" [http://szsfaca.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=80]Pod vedením pedagógov v závere šk. roka 2014/2015 naši žiaci pomocou mobilných technológií (tablet a notebook) pracovali aj na tvorbe vzdelávacieho materiálu (video a metodický list) pre vzdelávanie rovesníkov s názvom "Slováci v revolúcii 1848/49 - štúrovci v Čadci".
  08.07.2015 09:18 | viac »
 • V závere šk. roka sme pomocou mobilných technológií (tablet, notebook) pracovali na tvorbe informatívneho materiálu (video, metodický list, multimediálna prezentácia - linky viď nižšie) s názvom "Polom a okolie".

  Uvedený materiál sme vytvorili v zmysle požiadaviek projektu Digiškola (pozri http://www.digiskola.sk) v rámci ktorého naša škola získala digitálny set pozostávajúci z interaktívnej tabule, notebooku, 20 tabletov a wifi routera.
  08.07.2015 10:22 | viac »
 • Súťaž Asistent v akcii preveruje teoretické i praktické znalosti poskytovania prvej pomoci, ako i fyzickú zdatnosť. V Prešove - Zlatej Bani sa na 8. ročníku akcie stretli štvorčlenné družstvá druhákov štrnástich stredných zdravotníckych škôl. Medzi nimi aj naše v zostave Erika Krištofíková, Lenka Jurášková, Lea Petráková a Lenka Funtíková z II. ZA.
  13.07.2015 11:09 | viac »
 • Všetko sa to začalo 4. mája. Cestovali sme autobusom do Londýna. Bola to naša prvá návšteva Veľkej Británie. Prvý deň sme šli na Londýnske oko, videli sme budovy Parlamentu, Big Ben, Hyde Park a Buckinghamský palác.
  26.06.2015 12:19 | viac »
 • S týmito slovami sa lúčili predstavitelia chorvátskej školy zo Záhrebu. Ich trojdňová návšteva našej školy sa v prvé májové dni uskutočnila v rámci družobnej spolupráce. Počas týchto dní riaditeľka diecézneho školského úradu Ing. Mgr. Miriam Janegová predstavila hosťom Biskupský úrad Žilinskej diecézy, vedenie našej školy PhDr. Renáta Kasmanová, PhDr. Anna Šimášková a Ing. Pavol Vlček ich previedli po zaujímavých miestach Kysúc. Navštívili Kysucký skanzen vo Vychylovke, unikátny orloj v Starej Bystrici i pekný kostolík v Radôstke, zažili i hodovú slávnosť vo farnosti Čadca - Kýčerka. Náš duchovný správca Mgr. Igor Čuntala ukázal chorvátskym hosťom krásy svojho pôsobiska – obce Zákopčie. „Bolo to nádherné a všetci Vás čakáme v Chorvátsku“, opätovala pozvanie riaditeľka školy v Záhrebe s. Elizabeta Peršić. Tieto vzájomné stretnutia dávajú príležitosť nielen spoznať kultúru inej krajiny, ale odovzdať si skúsenosti rôznych vzdelávacích systémov.
  14.07.2015 15:51 | viac »
 • Ako každoročne, tak aj tento rok sa na našej škole uskutočnila predveľkonočná celonočná adorácia, ktorá sa stala školskou tradíciou. Atmosféru tvorili študenti a pedagógovia, ktorí mali možnosť bližšie pocítiť Božiu prítomnosť. Často nám víria hlavou niektoré otázky, ktoré súvisia s našou kresťanskou vierou a preto program sa niesol v duchu témy ,,Prečo mám byť veriaci“.
  27.06.2015 18:12 | viac »
 • Cieľom Dňa narcisov je vniesť problematiku boja proti rakovine bližšie k ľuďom - do ulíc. Tradične koná v jari a jej symbolom je žltý narcis - kvietok jari a nádeje, ktorý si ľudia pripínajú v tento deň na svoj odev, aby vyjadrili solidaritu s osobami postihnutými rakovinou. Aj študentky druhého ročníka Strednej zdravotníckej školy sv. Františka z Assisi sa 27. marca zúčastnili „narcisovej“ zbierky. Každá sa mohla preukázať povolením. Hoci počasie tento rok, bola zima a veľmi pršalo, podarilo sa žiakom vyzbierať sumu 736,76 eur. Po ukončení zbierky bol celý obnos odovzdaný sme do Tatra banky na účet LPR. 
                                                        PhDr. Ivana Šadibolová
  10.04.2015 10:44 | viac »
 • Dňa 28.1.2015 (streda) sa konalo školské kolo BIBLICKEJ OLYMPIÁDY. Biblická olympiáda pozostávala z kníh: NZ - Skutky apoštolov, SZ - kniha Tobiáš a kniha Jozue (1-15, 24).
  Výhercovia:
  1. miesto – MIRIAM LUŠNÁKOVÁ (1.ZA)
  2. miesto – KATARÍNA TRÚCHLA (1.ZA)
  3. miesto – BEÁTA MARCOVÁ (2.ZA)
  4. miesto – LENKA JURÁŠKOVÁ (2.ZA)
  Títo výhercovia postupujú do dekanátneho (okresného) kola, ktoré sa uskutoční v marci 2015, v Pedagogickej a sociálnej akadémii sv. Márie Goretti.
  Prvé 3 miesta boli ocenené vecnými cenami a všetci zúčastnení boli odmenení sladkou odmenou. Výhercom srdečne blahoželáme a vyprosujeme dary Ducha Sv. v dekanátnom (okresnom) kole.
   
  05.02.2015 11:31 | viac »
 • Dostať darček je príjemné. My sme sa, ale rozhodli obdarovať. Naším cieľom boli deti z krízového centra Náruč, ktoré pomáha deťom a ich rodičom. Úloha bola jednoduchá - vyčariť úsmev. Program, ktorý sme vďaka našim pani vychovávateľkám vymysleli, bol pestrý. Na začiatku vystúpili mladšie deti z divadelného súboru Eva. Potom sme nasledovali my ako anjelici. Anjel radosti, smútku, veselosti ... Vymýšľali sme rôzne bláznovstva, básničky a poviem vám, deti sa tak smiali, že sa chytali až za svoje brušká. :)
  23.05.2015 12:00 | viac »
 • Zahájenie akadémie patrilo úspešným tímov vo volejbalovom turnaji O pohár riaditeľky školy a oceneniu absolventom olympiád v cudzích jazykoch. Následne moderátorky Martina Jacková a Veronika Gavláková odštartovali vianočný program, ktorý odhalil umelecké ambície našich študentov z oboch škôl. Program bol zostavený veľmi dobre a rôznorodo – z každého rožku trošku. Veselé scénky s vianočnou tematikou, paródia na reklamu alebo tanečné kreácie striedali sondy do Vianoc našich predkov. Taktiež by to nešlo bez piesní. Okrem tých slávnostných sme sa naučili aj novú – a hoci mala zložitejší text, všetci sme to úspešne zvládli. Program vygradoval spoločným vystúpením Lukáša Polku z II. VS a prof. Michala Majchráka. Harmonikové a basgitarové duo postavili divákov zo stoličiek. Na záver pani riaditeľka popriala všetkým požehnané vianočné sviatky. Dynamický program, ktorý priniesol radosť, humor, zábavu, ale aj pripomienku skutočného významu Vianoc.       
  21.01.2015 23:49 | viac »
 • Druhý decembrový deň sa študenti SZŠ a PaSA vybrali po stopách našich predkov. Skôr ako začali spoznávať a obdivovať krásy čarokrásne vyzdobenej klenotnice Habsburgovcov – VIEDNE, sa posilnili sladkosťami v čokoládovni, 30 km od  slovenských hraníc, v mestečku Kitsee.
   
  31.05.2015 10:37 | viac »
 • V dňoch 22. 10. 2014 a 23. 10. 2014 sa uskutočnila odborná exkurzia z predmetov NRK, NEJ, DEJ, ZOA a OAD. Zúčastnili sa jej študenti 3.ZA, pre ktorých bola plánovaná a pridali sa aj dievčatá z PaSA.
  Vyrazili sme z Čadce autobusovej stanice o 6.15 hod. smerom na Wachau do cieľa nášho dňa – Benediktínskeho kláštora v Melcku. Hranicu medzi SR a Rakúskom sme cestou tam prekročili o 11.00 hod. Prechádzaním cez údolie Wachau sa nám naskytol oku lahodiaci pohľad na čarokrásne dedinky okolo Dunaja, na malebné kostolíky, upravené viniče a marhuľové sady, hrady týčiace sa na úpätí niektorých kopcov. Jedným z najslávnejších v tejto oblasti je hrad v dedinke Dűrnstein, kde bol pred 800 rokmi uväznený Richard, anglický kráľ, inak nazývaný aj Levie srdce ...                                                                                    
  21.01.2015 20:16 | viac »
 • Dňa 17. októbra 2014 v rámci Dňa zdravia sa konali na druhom stupni ZŠ v Hornom Vadičove prednášky prvej pomoci. Prvú pomoc slovne i názorne predviedli študentky SZŠ sv. Františka z Assisi, okrem iného aj členky Mládeže SČK - Veronika Kubicová, Kristína Mosorová, Stela Kováčová, Kristína Jurášková, Vierka Gernátová, - študentky 3.ZA. O prednášky nás požiadala pani Janka Kubjatková, vedúca školského klubu.
  06.11.2014 13:07 | viac »
 • Imatrikulácie patria k najstarším tradíciám školy. Tie tohoročné 28. októbra zorganizovali tretiaci v štýle COUNTRY. Dobre zvolenú tému potvrdili všetci zúčastnení: „Bolo to tanečné, veselé a rytmické.“ Vo výbere programu dominoval tanec. Šerifovské miesto si privlastnili tretiaci, aj keď o niečo väčšiu a významnejšiu šerifovskú hviezdu dostala triedna profesorka. Prvákov do svojho country mestečka prijali až po špeciálne pripravených sľuboch. Zdravotníci, ktorí sa pokúšali o resuscitáciu kovboja, neuspeli. Nič im však nebránilo posilniť prvákov kyslou výživou zo striekačiek. Po dynamickom programe, na ktorom boli účastní aj hostia zo Strednej odbornej školy sv. Jozefa robotníka v Žiline, nasledovala diskotéka. Vymedzený čas študenti nepremárnili a do poslednej minúty sa naplno zabávali.
  21.01.2015 23:34 | viac »
 • SZŠ sv. Františka z Assisi na odbornej stáži
   
  Študenti zo Strednej zdravotníckej školy sv. Františka z Assisi absolvovali už druhú zahraničnú odbornú stáž. Vďaka programu EURES v rámci aktivít Cezhraničného partnerstva EURES-T Beskydy 2013-2014 prežilo 16 štvrtákov tretí októbrový týždeň v Novom Jičíne. Zmodernizovaná nemocnica im umožnila navštíviť jednotlivé oddelenia a zúčastniť sa špeciálnych odborných výkonov. Pripravené exkurzie a vybavenosť zariadenia zdravotníckou technikou hodnotili študenti i pedagógovia pozitívne. „Najväčším zážitkom bola robotická operácia pacienta“, podelili sa so svojimi zážitkami. Spôsob liečby a prístupu, ktorých boli účastní, dáva možnosť porovnávať a dúfame, že raz aj konkrétne aplikovať v praxi.      
  12.11.2014 13:08 | viac »
 • Vňoch  17. -  19. septembra 2014 sme sa vybrali obdivovať krásu prírody Veľkej Rače. Cesta na chatu bola „trochu“ dlhšia, keďže sme si ju museli vyšliapať samy. Po zvládnutí trasy a dobrom obede sme mali odbornú prednášku o prvej pomoci. Učili sme sa, ako správne poskytnúť umelé dýchanie, zastaviť krvácanie, pomôcť pri zlomeninách, omrzlinách, popáleninách... Večer sme pozerali dokumentárny film s názvom „Klimatické zariadenie sa pokazilo.“ Na druhý deň nás čakala túra, na konci ktorej sme sa ocitli až v Poľsku. V cieli cesty  bolo úlohou skupiny vytvoriť čo najlepšiu fotku vo výskoku.
  31.05.2015 10:36 | viac »
 • Dňa 3. 10. 2014 CVČ Kysucké Nové Mesto, Olympijský výbor Kysuce a mesto Kysucké Nové Mesto zorganizovalo pri príležitosti Svetového dňa chôdze a európskeho týždňa športu 1. ročník Dňa chôdze a európskeho týždňa športu pod názvom „Krížom – krážom“. Akcia bola určená kolektívom, jednotlivcom a všetkým priaznivcom pohybu. Dĺžka trasy nebola stanovená, záujemcovia mohli prejsť akúkoľvek dĺžku trasy. Na trase sa mohli stretnúť s Políciou a ukážkami zásahu, Hasičskou záchrannou službou a zdravotnou službou. Ukážky prvej pomoci na trati predvádzali aj naše študentky – členky Mládeže SČK pri SZŠ sv. Františka z Assisi. Týmito ukážkami boli najviac nadšení škôlkári. 
    
  25.10.2014 17:24 | viac »
 • Od prvého ročníka absolvujeme každoročne duchovú obnovu. Štvrtý ročník bol výnimočný a v rámci duchovnej obnovy sme navštívili Baziliku Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne. Bola to príležitosť spoznať staroslávne miesto, ktorého história siaha až do doby príchodu našich vierozvestov - svätého Cyrila a Metoda. Slávenie sv. omše bolo výnimočné a priestory baziliky na nás pôsobili veľkolepo. Následne sme sa z prednášky dozvedeli o histórii Šaštína a 450. výročí od prvého zázraku na príhovor Panny Márie a 50. výročia potvrdenia Sedembolestnej Panny Márie za Patrónku Slovenska pápežom Pavlom VI. Súčasťou duchovnej obnovy bola práca v skupinách na tému siedmych bolestí Panny Márie. Ďalšou zastávkou bola návšteva najstaršieho pútnického miesta na Slovensku – Skalky pri Trenčíne. Videli sme kostolík, kláštor a jaskyňu a v Malej Skalke dvojvežový kostolík v románskom slohu. Na tomto historickom mieste nám vdp. Igor Čuntala pripravil adoráciu. Z navštívených historických miest sme si odnášali duchovné zážitky, zaujímavé informácie a ako inak, pre nás študentov aj príjemnú cestu autobusom. 
   
  15.10.2014 21:03 | viac »
 • Štvrtého októbra oslavuje meniny František. My sme slávili tento deň v predstihu, v piatok 3. októbra 2014, pretože sv. František z Assisi je patrónom zdravotníckej školy a oslavujeme ho spoločne s pedagogickou školou, keďže jej patrónka sv. Mária Goretti má sviatok cez letné prázdniny.
  25.10.2014 17:23 | viac »
 • Začiatkom apríla sa študenti oboch našich škôl zúčastnili medzinárodného 3-dňového podujatia "Trzymaj Forme" (Udržuj si kondíciu), ktorý bol zameraný na podporu zdravého a aktívneho životného štýlu mladých ľudí. Spoločne so študentmi zo Spojenej všeobecnovzdelávacej strednej školy č. 4 – ekonomiky a spoločného stravovania v Oswienčime plnili program cezhraničného projektu.
  25.10.2014 17:30 | viac »
 • Odborná prax študentov SZŠ sv. Františka z Assisi v Třinci
  „Bola to výborná skúsenosť“, zhodnotili študenti tretieho ročníka SZŠ sv. Františka z Assisi po príchode z týždennej odbornej praxe  študentov stredných škôl okresu Čadca z kardiológie Nemocnice Třinec-Podlesí. Pedagógovia i študenti boli veľmi príjemne prekvapení z profesionálneho i ľudského prístupu. „Na konci praxe  sme mali pocit, že tam patríme. Aj v kolose nemocnice každý každého pozdravil alebo sa usmial, či to bol lekár, sestra alebo upratovačka“, zhodli sa účastníci projektu, ktorý bol financovaný z programu EURES v rámci aktivít Cezhraničného partnerstva EURES-T Beskydy 2013-2014. Obrovským prínosom stáže bola účasť na špeciálnych kardiologických výkonoch, operáciách na otvorenom srdci, pri mimotelovom obehu. Zaujala aj skvelá organizácia a systém práce v třineckej nemocnici. Každý deň priniesol nové poznanie. Zároveň však vyvstali otázky, prečo to takto nefunguje aj u nás...
  25.10.2014 17:25 | viac »
 • 14. jún 2014, chladné sobotné ráno, stretnutie spriaznených duší. Duší. Veď o účasti na púti za patrónkou Slovenska rozhodla predovšetkým duša.
  Po približne 4 hodinách cestovania sa objavil Šaštín. Mnohých zaujme svojou starobylou históriou. Vznikol v roku 1210 ako vodný hrad pri rieke Myjave a v roku 1336 sa stal colnou hranicou na významnej stredoeurópskej ceste Via Bohemica.
  Naším cieľom je Bazilika Sedembolestnej Panny Márie. Od jej vysvätenia nás delí 250 rokov. Pri jej základnom kameni sa uložila bolesť Angely Bakičovej nešťastnej, ponižovanej manželky majiteľa šaštínskeho panstva Imricha Cobora. Nešťastie sa zmenilo na šťastie. Koľko bolestí zahojila naša nebeská Matka za tých 250 rokov!
  21.01.2015 18:06 | viac »
 • V čase fašiangov sa dňa 27. 2. 2014 na pôde našej družobnej školy SOU sv. Jozefa Robotníka v Žiline konal študentský ples žiakov tretích a štvrtých ročníkov. Ples sa niesol v štýle Benátskeho karnevalu. Účastníci sa zabávali aj prostredníctvom rôznych súťaží.
  20.06.2014 10:29 | viac »
 • SZŠ sv. Františka z Assisi na návšteve v hospici
  Študenti tretieho ročníka SZŠ sv. Františka z Assisi a trieda sanitárov navštívili v marci Hospic Milosrdných sestier v Trenčíne. Hospic prevádzkuje Refugium n.o., neštátne zdravotnícke zariadenie slúžiace chorým, ktorým choroba bezprostredne ohrozuje život. Súčasťou ich služby je poskytovanie opory aj rodinným príslušníkom. Táto forma pomoci ťažko chorým a umierajúcim ľuďom zanechala v študentoch pocit, že umieranie, prirodzená súčasť nášho života, môže byť dôstojná a zároveň uľahčuje pozostalým vysporiadať sa s odchodom blízkeho človeka. Taktiež pochopili, že pacienti neprichádzajú len zomrieť, ako by sa na prvý pohľad zdalo, ale prežiť svoj čas čo najhodnotnejšie.
  25.10.2014 17:27 | viac »
 • Aj napriek slabej snehovej nádielke sa žiaci prvých a druhých ročníkov zúčastnili lyžiarskeho výcviku s stredisku Veľká Rača Oščadnica. Ako sami žiaci povedali "lyžiarsky výcvik bol úplne najlepší zážitok." Výhodou bolo, že boli ubytovaní priamo v stredisku. Žiaci boli do jednotlivých skupín zaradení podľa lyžiarskej zdatnosti. Jednotlivé skupiny viedli erudovaní inštruktori. Lyžiarsky výcvik bol zo strany žiakov veľmi pozitívne hodnotený, nedbali by ísť aj každý rok. 
  20.06.2014 10:28 | viac »
 • Školské kolo biblickej olympiády sa v našej škole uskutočnilo dňa 30.1.2014. Predmetom súťaže boli vybrané knihy Svätého písma. Starý zákon: Kniha proroka Jonáša Nový zákon: Evanjelium podľa Jána (kapitoly 1-11). Súťažilo sa formou písomného testu, s maximálnym počtom bodov 67.
  Vyhodnotenie: prvé tri miesta rozdelili študentky II.ZA triedy takto: prvé miesto získal Marcela Jarábková, druhé miesto obsadila Veronika Kubicová, tretie miesto patrilo Kristíne Mosorovej. Výhercovia školského kola budú reprezentovať našu školu v okresnom kole biblickej olympiády, ktoré sa uskutoční dňa 27. 3. 2014.
  Prajeme im veľa úspechov!
  Sr. Lujza
  26.02.2014 16:30 | viac »
 • Vianočný piškvorkový turnaj
  (rastú nám noví majstri?)

  V tomto šk. roku sme v čase od 14. 10. 2013 mali možnosť rozvíjať svoju šikovnosť – logické myslenie aj formou súťaže v strategickej hre „piškvorky“.
  12.02.2014 22:29 | viac »
 • Návšteva Výstavy fotografií Mons. Jozefa Šelingu
  Myšlienka: „Svet nikdy nezahynie na nedostatok divov, iba na nedostatok údivu“ bola jednou z mnohých myšlienok duchovného posolstva výstavy fotografií Mons. Jozefa Šelingu nesúcej názov „Nad ľudskými a vtáčími Božie cesty vedú“.
  28.01.2014 18:45 | viac »
 • Dňa 17. januára 2014 v DK Staškov uzrela svetlo sveta kniha našej kolegyne Juliany Belkovej ,,Neha na cholvarkoch“. Je to prvotina básní tematicky zameraných na staré Kysuce a neľahký život jej obyvateľov. Zuzana Kronerová a Ján Kroner knihu posýpali múkou, ktorá je symbolom chleba a  k životu ho  potrebuje každý človek.
  20.06.2014 10:32 | viac »
 • Ako po iné roky v adventnom čase sviatok sv. Mikuláša má už príchuť blížiacich sa vianočných sviatkov – sviatkov lásky, radosti, pokoja. Sv. Mikuláš – skutočná historická osobnosť – on sa naplno otvoril Božej láske – z neho to dobro a štedrosť priam až sálalo a už 1500 rokov spomíname, aký bol dobrý...
  28.01.2014 19:12 | viac »
 • Usporiadateľ: CVČ Čadca
  Dátum: 11. december 2013
  Miesto konania: športová hala Čadca
  Zodpovedný: Mgr. Ivan Stranovský
  Vyhodnotenie:
  2. miesto PaSA sv. Márie Goretti
  3. miesto SZŠ sv. Františka z Assisi
  28.01.2014 19:17 | viac »
 • Usporiadateľ: CVČ Čadca, OK Kysuce, ZZO Čadca
  Dátum: 9. december 2013
  Miesto konania: krytá plaváreň
  Zodpovedný: Mgr. Marián Ponek
  Vyhodnotenie: 
  Barbora Badurová – 2. miesto – 50 m kraul
  Andrea Ondrušková –  2. miesto – 50 m kraul
  Nikola Murgašová – 3. miesto – 50 m kraul
  Barbora Badurová – 3. miesto – 50 m prsia
  28.01.2014 13:45 | viac »
 • Dňa 10. 12. 2013 (medzinárodný deň ľudských práv) sa na našich školách konala ako tradične Olympiáda ľudských práv. Olympiády sa z oboch škôl zúčastnilo spolu 20 študentov prvých až tretích ročníkov. Atmosféra počas súťaže bola výborná.
  Prvé miesto získali študenti z I.VS Jarkovská Zuzana a Polka Lukáš.
  Druhé miesto získali študenti z III.UVA Kučerová Alžbeta a Malíková Andrea.
  Tretie miesto získali študenti z I.ZA Barčíková Marianna a Funtíková Lenka.
  PhDr. Martina Húšťavová
  28.01.2014 19:15 | viac »
 • Dňa  30. novembra  2013 sa  v Dome kultúry v Čadci uskutočnil 20. Festival duchovnej piesne katolíckej mládeže Kysúc Magnificat.
  28.01.2014 18:52 | viac »
 • Dňa 15. októbra 2013 sa naši maturanti zúčastnili 1. ročníka Európskeho pomaturitného a celoživotného vzdelávania - Gaudeamus 2013, ktorý sa uskutočnil  na výstavisku Agrokomlex Nitra.
  06.11.2013 21:15 | viac »
 • Študenti SZŠ sv. Františka z Assisi a PaSA sv. Márie Goretti spravili  dobrú vec a  zapojili sa aktívne do kampane "Študentská kvapka krvi 2013", ktorú organizuje Slovenský Červený kríž v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR a hematologicko-transfúznymi oddeleniami nemocníc SR. Jej cieľom je primäť najmä mladých ľudí, aby chodili darovať krv pravidelne, čím sa zabezpečuje dostatok krvi v našom zdravotníctve. Už takmer dvadsaťročná tradícia kampane prináša ovocie. Výsledkom je získanie tisícov pravidelných darcov krvi. Zo SZŠ sv. Františka z Assisi darovalo krv 10 darcov a z PaSA sv. Márie Goretti  darovalo krv 13  darcov. Srdečná vďaka!
  06.11.2013 21:14 | viac »
 • Dňa 27.9.2013 sa žiačky IV.ZA zapojili do kampane MOST „Dni srdca“, ktorá bola zameraná na informovanie občanov o závažnosti hlavných srdcovo cievnych rizikových faktorov. Hlavnými organizátormi kampane sú Slovenská nadácia srdca a Slovenská kardiologická spoločnosť. Za našu školu sa akcie zúčastnili študentky: Barbora Kaderková, Petra Marčišová, Martina Ondrová Ivana Kvašňovská, Miroslava Michalisková a Kristína Kubošková. Nad akciuou mala patronát
  Mgr. Alena Cudráková.
  06.11.2013 21:13 | viac »
 • Dňa 25. 9. 2013 sa žiačky III. a IV. ZA zúčastnili verejnej zbierky Biela pastelka, ktorá aj vďaka pomoci občanov zlepšuje životy tých, ktorí musia zrak nahradiť inými zmyslami.
  04.11.2013 23:07 | viac »
 • Súťaž v hre Piškvorky: od 14. 10. 2013 triedne kolá, v decembri (17. 12.) celoškolské
  (nezabudnite trénovať - aj za pomoci počítača: odporúčame pozrieť aj
  http://szsfaca.edupage.org/text/?text=teachers/34686&subpage=5&)

  • Štvorčekový papier veľkosti A4: [PDF - 203,76 kB]
  • Tabuľka pre zápis výsledkov: [PDF - 335,68 kB]
  12.12.2013 20:02 | viac »
 • "Asistent v akcii" - súťaž SZŠ v prvej pomoci v Prešove

  Dňa 7. júna 2013 sa študenti II.ZA triedy zúčastnili 7. ročníka súťaže „Asistent v akcii“. Táto súťaž je zmeraná nielen na poskytovanie PP, ale aj na preverenie ich fyzickej zdatnosti (orientačný beh v prírode, beh cez močiar, streľba zo vzduchovky). Súťažiaci okrem toho riešili 4 modelové situácie:

  10.06.2013 23:04 | viac »
 • Dňa 17. mája 2013 sa študenti našej školy zoznámili s Petrom Blackom v dvojjazyčnom (anglicko - slovenskom) divadelnom  predstavení, ktoré si pre nás pripravili herci Divadelného centra Martin. Toto predstavenie, ktoré v slovenskom preklade pripomínalo  hru Čierny Peter, aktívnou a hravou formou umožnilo študentom zdokonaliť si vedomosti z anglického jazyka a nadobudnúť schopnosť bezprostrednej interakcie. Prostredníctvom tohto divadelného predstavenia si žiaci overili svoje vedomosti z anglického jazyka v praxi. Predstavenie sa žiakom veľmi páčilo.
  10.06.2013 23:03 | viac »
 • Dňa 1. mája 2013 sa naši učitelia a niektorí žiaci so svojimi príbuznými rozhodli navšíviť Viedeň, starobylé hlavné mesto Rakúska. Do tohto pozoruhodného mesta sa vybrali s cestovnou kanceláriou CK Trip, ktorej zastupitelia, na čele s vedúcou PhDr. Máriou Kuljovskou sa snažili spríjemniť "účastníkom zájazdu" cestu informáciami o krásach Slovenska a cieli, ktorý mali dosiahnúť.

  22.05.2013 13:26 | viac »
 • Vyhlasovateľ: SASŠ MŠ SR z poverenia OU - ZA

  Usporiadateľ: CVČ Čadca

  Termín: 23. apríl 2013

  Hodnotenie: 2. miesto

  Vedúci družstva: Mgr. Ivan Stranovský

  Členky družstva: Mišolajová, Kantorová, Holienková, Kafúnová, Adamková, Jurašová, Šparorová, Jantošová, Repková, Badurová, Beláková, Kubalová, Murgašová, Turoňová, Kultanová, Dubovická, Lahutová, Perďochová, Benčíková, Steinigerová, Šteinová.

  Blahoželáme !!!

  16.05.2013 15:01 | viac »
 • V rámci putovania relikvií sv. Jána Bosca, zakladateľa rehole saleziánov dňa 22. apríla 2013 študentky našej školy navštívili priestory Strednej odbornej školy sv. Jozefa Robotníka v Žiline, kde si ich uctili. Saleziáni pripravili aj pútavý program, ktorý bol veľmi zaujímavý. Jeho súčasťou boli rôzne súťaže, ale i prednášky z jeho života, takže nebola ani nuda. V našich srdciach ostal neopakovateľný zážitok.
  06.05.2013 14:27 | viac »
 • Dňa 10. 4. 2013 sa na OA Čadca konalo obvodné kolo vo volejbale žiačok SŠ, ktorého sa zúčastnili aj žiačky našej školy. V silnej konkurencií si nakoniec vybojovali piate miesto.
  04.05.2013 20:55 | viac »
 • Dňa 12.4. 2013 sa zúčastnili žiaci III. ZA finančnej zbierky Deň narcisov. Zbierka sa uskutočnila v Čadci.
  27.04.2013 14:04 | viac »
 • Deň učiteľov si každoročne pripomíname na sviatok sv. Jána Krstiteľa de La Salle (náš patrón ma sviatok 7. 4.).
  27.04.2013 10:00 | viac »
 • Dňa 3. apríla 2013 sa na pôde mestského úradu v Žiline uskutočnil 3. ročník Metodického dňa učiteľov katolíckych škôl a katolíckych školských zariadení.
  27.04.2013 10:04 | viac »
 • 3. ročník celonočnej adorácie sa niesol pod názvom ,,ŽIVOT S BOHOM". Skvelí organizátori Peťka Pavlíková a Simonka Vráblová nás počas tohto veľkonočného obdobia priblížili k Bohu nielen prostredníctvom modlitby a sv. omše, ale aj pomocou chvál z Taizé.
  28.04.2013 11:09 | viac »
 • Od 11. 3. do 17. 3.  bol  vyhlásený v Slovenskej republike ,,TÝŽDEŇ MOZGU“.
  27.04.2013 10:05 | viac »
 • Lyžovanie je súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu, osnov telesnej a športovej výchovy v rámci vzdelávacej oblasti Zdravie a pohyb. Z tohto dôvodu sa žiaci našej školy v dňoch 4. - 8. 3. 2013 zúčastnili lyžiarskeho výcviku v lyžiarskom stredisku Veľká Rača.
  28.04.2013 11:10 | viac »
 • Dňa 20. marca 2013 na našej škole prebehlo školské kolo výtvarnej súťaže "Biblia očami detí a mládeže". 
  28.04.2013 11:10 | viac »
 • Dňa 6. marca 2013 sa uskutočnilo okresné kolo stredoškolskej odbornej činnosti.
  10.06.2013 23:01 | viac »
 • Dňa 13. 3. 2013 žiaci I. ZA a II. ZA navštívili Oravské múzeum Pavla Orzsága Hviezdoslava v Dolnom Kubíne.
  28.04.2013 11:11 | viac »
 • V dňoch 21.-22. 2. 2013 sa študentky I. ZA zúčastnili duchovnej obnovy pod vedením vdp. Igora Čuntalu a Bc. Martiny Kontríkovej.
  28.04.2013 11:12 | viac »
 • Bol zimný februárový utorok, keď sme nastupovali do autobusu. Aj keď veľmi mrzlo, deň sa nám zdal byť veľmi krásny, pretože sme smerovali do Závodia, kde sme mali navštíviť drevený kostolík.

  V autobuse sme si veselo pospevovali. Zastali sme pre kostolom, pri ktorom bol aj cintorín. V kostole bola veľká zima. Posadili sme sa a počúvali históriu o kostole. Čas sme si spríjemnili spevom. Po skončení výkladu sme sa autobusom presunuli do Trnového, kde stál pred nami veľký kostol. Vnútri, po jeho stenách boli krásne maľby. Znova sme si vypočuli jeho históriu. Potom nasledovala sv. omša, ktorú celebroval vdp. Čuntala Igor a ktorá bola bodkou za pekne stráveným dňom.
  28.04.2013 11:13 | viac »
 • Zo všetkých strán počujeme o plesovej sezóne. Čo tak zorganizovať fašiangový ples aj u nás?  Táto myšlienka sa zrodila v hlavách chlapcov z hosťovskej SOŠ sv. Jozefa Robotníka v Žiline.

  Ako už býva zvykom, zúčastnili sme sa aj my, študentky PaSA sv. Márie Goretti a SZŠ sv. Františka z Assisi v Čadci spolu s pedagogickým zborom. Keď nastal dlho očakávaný štvrtok 7. 2. 2013 všetci sme sa vyobliekali do slávnostných šiat a odštartovali ples sv. omšou. Po chutnej večeri sme sa presunuli do tanečnej sály, kde sme sa zabávali. Po zábavnom programe a tanečných kolách sme sa pohostené a vytancované vracali späť na dievčenský internát. Pre štvrtákov to bol bohužiaľ posledný ples organizovaný školou, no dúfame, že sa v tejto tradícii bude aj naďalej pokračovať.
  16.03.2013 20:03 | viac » • Dňa 29. 1. 2013 žiaci našej školy pod vedením Mgr. Jánošíkovej a PhDr. Sučíkovej darovali krv.
  29.03.2013 16:08 | viac »
 • Dňa 20. novembra 2012 si v priestoroch našej školy z rúk Mons. Tomáša Galisa žilinského biskupa prevzalo ocenenie 12 študentov katolíckych stredných škôl žilinskej diecézy.
   

  Študenti boli ocenení na výborný prospech, reprezentáciu školy a svedectvo príkladného života. Za SZŠ sv. Františka z Assisi bola ocenená Katarína Polečová - IV. ZA. Všetkým oceneným študentom želáme pevné zdravie, veľa trpezlivosti, elánu a radosti z úspechov.

  16.03.2013 20:08 | viac »

 • Stručná správa o priebehu kurzu na Ochranu života a zdravia (OŽAZ), ktorý sa konal v dňoch 10. – 12. septembra 2012

  20.02.2013 19:28 | viac »

 • Súvisiace fotoalbumy:

   

  Ako aj po iné roky, aj tento školský rok sa niesol v znamení lyžiarskeho výcviku.

  03.02.2013 21:35 | viac »
 • Kurz prvej pomoci
  pre žiadateľov o vodičské oprávnenie a pre pracovné kolektívy v rámci BOZP
  27.04.2013 20:44 | viac »

Novinky

Kontakt

 • Stredná zdravotnícka škola sv. Františka z Assisi
  Horná 137, 022 01 Čadca
 • (+421) 041/433 51 22 - sekretariát, 041/431 25 15
  Fax: +421 (0)41/431 25 16

Fotogaléria